Ngày 20-7, tiếp tục chương trình phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV, bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác đại biểu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, đã báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo báo cáo, cử tri cả nước bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử theo đúng nguyên tắc xác định người trúng cử được quy định tại Điều 78 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

6 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có đơn phản ánh - Ảnh 1.

Quốc hội khoá XV khai mạc kỳ họp thứ nhất

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã quyết định không xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Quốc hội đối với 1 trường hợp tại đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 1 của tỉnh Bình Dương. Như vậy, có 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được công bố vào ngày 10-6-2021.

Về việc tiếp nhận xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bà Nguyễn Thị Thanh cho biết có 493 người không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh.

Có 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội có đơn phản ánh. Các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành xem xét đơn phản ánh theo đúng quy định của pháp luật và kết luận các đơn phản ánh không đủ điều kiện để giải quyết theo trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo.

"Tuy nhiên, với tinh thần thận trọng, lắng nghe, để giúp Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo Hội đồng bầu cử quốc gia đã yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xác minh làm rõ thông tin trong các đơn phản ánh và khẳng định các thông tin nêu trong đơn là không có cơ sở. Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tiểu ban Nhân sự đã thống nhất báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia về việc 6 người có đơn phản ánh đều bảo đảm tiêu chuẩn, đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV" - bà Nguyễn Thị Thanh báo cáo trước Quốc hội.

Trên cơ sở báo cáo của Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia đã thảo luận kỹ lưỡng, biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết xác nhận 499 người trúng cử đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trước đó vào ngày 10-6, tại cuộc họp báo công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác đại biểu, cho biết ông Trần Văn Nam (58 tuổi), Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương, được xác định không đủ tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV. Ông Trần Văn Nam ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, gồm TP Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương).

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, ông Nam không được công nhận tư cách đại biểu Quốc hội khoá XV không phải vì lý do sức khoẻ, mà căn cứ vào kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương và phát hiện ông Trần Văn Nam có một số vi phạm, khuyết điểm.

Tại phiên họp vào ngày 6-7 vừa qua, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định kỷ luật ông Trần Văn Nam bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ: 2010 - 2015, 2015 - 2020 và 2020 - 2025. Ông Nam với cương vị là Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương khoá XIV, chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ông Trần Văn Nam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc, làm trái chủ trương của Tỉnh uỷ và vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản của Đảng, Nhà nước tại Tổng Công ty 3/2; buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát; gây thất thoát lớn tài sản, ngân sách của Đảng, Nhà nước và nhiều cán bộ, đảng viên của tỉnh vi phạm kỷ luật đảng, bị khởi tố hình sự.

Minh Chiến - Văn Duẩn