Ngày 25-9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp trao đổi một số nội dung để thống nhất quan điểm xử lý sai phạm trong giao, nhận thầu thi công xây lắp và chi phí giám sát 3 công trình do UBND xã Đại An (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) làm chủ đầu tư.

Theo kết luận thanh tra, nhiều công trình do UBND các xã Đại Hiệp, Đại Cường, Đại An (huyện Đại Lộc) làm chủ đầu tư thi công không đúng thiết kế, lập khối lượng nghiệm thu thanh quyết toán xây dựng cơ bản vượt so với khối lượng thực tế thi công. Tại xã Đại Hiệp, qua kiểm tra 10 công trình thì có 9 công trình sai phạm với tổng số gần 856 triệu đồng. Tại xã Đại Cường, kiểm tra 12 công trình thì có 8 công trình sai phạm tổng số hơn 1 tỉ đồng. Tại xã Đại An, kiểm tra 13 công trình có 10 công trình sai phạm tổng cộng hơn 2 tỉ đồng.

Ăn dày ở công trình nông thôn mới - Ảnh 1.

Nhiều hạng mục ở công trình Nhà Văn hóa xã Đại An không thi công nhưng vẫn nghiệm thu thanh toán

UBND xã Đại Cường lập phụ lục hợp đồng không đúng quy định để bổ sung giá trị hợp đồng tăng thêm hơn 247 triệu đồng. Cụ thể, dù đã hết hạn hợp đồng và không phát sinh công việc mới nhưng Trung tâm Quy hoạch đô thị - nông thôn miền Trung lại lập thêm phụ lục hợp đồng với xã để bổ sung giá trị hợp đồng tăng thêm, làm thất thoát ngân sách hơn 247 triệu đồng. Tương tự, xã Đại An lập hợp đồng không đúng quy định để bổ sung giá trị hợp đồng tăng thêm hơn 333 triệu đồng. Tại xã Đại Hiệp, dù biên bản nghiệm thu 2 giai đoạn là hoàn toàn giống nhau nhưng chi trả 2 lần với số tiền lần lượt là 142 triệu đồng và 350 triệu đồng.

Trong việc thẩm định kế hoạch đấu thầu, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, xét chọn, chỉ định thầu, công tác quyết toán các công trình xây dựng, thực hiện nghĩa vụ thuế... của các cơ quan chức năng huyện Đại Lộc và các xã Đại An, Đại Hiệp, Đại Cường đều có nhiều sai sót. Ngoài ra, Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới huyện Đại Lộc bị phát hiện lập chứng từ thanh toán chưa hợp lý, hợp lệ số tiền 690 triệu đồng; chi thanh toán không hóa đơn hơn 100 triệu đồng; chi sai chế độ quy định, không đúng thành phần 33,4 triệu đồng...

Với hàng loạt sai phạm, Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn mới huyện Đại Lộc và UBND các xã Đại An, Đại Cường, Đại Hiệp bị yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan; chấn chỉnh, rút kinh nghiệm về các sai phạm; yêu cầu thu hồi, nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 3,52 tỉ đồng, giảm trừ giá trị quyết toán 5 công trình ở xã Đại An với hơn 540 triệu đồng...

Thanh tra tỉnh Quảng Nam chuyển toàn bộ nội dung sai phạm cho Công an tỉnh Quảng Nam điều tra tại 3 công trình ở xã Đại An, gồm: trụ sở UBND xã Đại An, Nhà Văn hóa xã Đại An, chợ Quảng Huế.

Theo kết luận thanh tra, nhiều hạng mục ở 3 công trình trên dù không thi công nhưng vẫn nghiệm thu thanh toán, lập khối lượng thanh toán vượt tại một số thành phần công việc so thực tế thi công. Tổng số tiền sai phạm tại 3 công trình trên là gần 900 triệu đồng.

Bài và ảnh: TRẦN THƯỜNG