Ngày 22-12, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã có văn bản gửi Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế.

Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị thanh tra về công tác đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, vật tư y tế - Ảnh 1.

Các bác sĩ bệnh viện Vũng Tàu điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân mắc Covid-19

Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh về công tác đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các đơn vị rà soát lại kế hoạch mua sắm đảm bảo đủ số lượng, đúng chủng loại, phù hợp với tình hình mới; thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ cho công tác phòng, chống dịch đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch trong đấu thầu, mua sắm.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao thanh tra tỉnh căn cứ kế hoạch thanh tra năm 2022 của tỉnh, bổ sung vào kế hoạch thanh tra với nội dung thanh tra về công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất, kịp thời phát hiện, báo cáo tham mưu UBND tỉnh chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm hoặc chuyển hồ sơ sang công an tỉnh để xử lý theo quy định pháp luật.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết văn bản này được ban hành vào ngày 21-12, sau khi Bộ Y tế có công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế vào ngày 17-12.

Tin, ảnh: Ngọc Giang