UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ để Công ty TNHH Trung tâm Thương mại Lotte Việt Nam tiếp tục thuê khu đất 10.400m2 tại TP Vũng Tàu; đồng thời không phạt công ty này về việc chậm nộp tiền thuê đất.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã công bố Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường và đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh BR-VT, thời kỳ 2011-2016. Trong đó, việc giao 10.400m2 đất cho Công ty CP Trùng Dương- Thái Sơn không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, vi phạm pháp luật về đất đai.

Cụ thể, năm 2010, tỉnh BR-VT quyết định thu hồi diện tích trên giao cho Công ty CP Trùng Dương- Thái Sơn để đầu tư dự án. Sau đó, công ty này đã chuyển nhượng dự án cho Công ty TNHH Trung tâm Thương mại Lotte Việt Nam với giá hơn 187,3 tỉ đồng.

Năm 2014, UBND tỉnh BR-VT có quyết định thu hồi diện tích trước đây giao cho Công ty CP Trùng Dương- Thái Sơn và cho Công ty TNHH Trung tâm Thương mại Lotte Việt Nam thuê toàn bộ diện tích đất thu hồi nói trên để đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại Lotte Việt Nam BR-VT.

Bà Rịa-Vũng Tàu kiến nghị Thủ tướng không phạt Lotte Việt Nam vì chậm nộp tiền thuê đất - Ảnh 1.

Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam tại TP Vũng Tàu

Theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ, đây là khu đất công và là đất sạch, không phải đền bù giải phóng mặt bằng, thuộc diện phải đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. UBND tỉnh BR-VT đã có quyết định huỷ bỏ quyết định giao đất cho Công ty CP Trùng Dương- Thái Sơn, đồng thời hoàn trả lại tiền sử dụng đất và phí trước bạ cho doanh nghiệp này với số tiền 101,26 tỷ đồng. T

uy nhiên, UBND tỉnh BR-VT đã sử dụng hơn 17,6 tỉ đồng ngân sách nhà nước để trả tiền lãi vay và các khoản chi phí có liên quan cho Công ty CP Trùng Dương-Thái Sơn gây thiệt hại ngân sách nhà nước. Thanh tra Chính phủ yêu cầu thu hồi số tiền này về cho ngân sách nhà nước. Được biết, Công ty CP Trùng Dương Thái Sơn đã nộp lại 2,5 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước, số tiền còn lại hiện đang truy thu là hơn 15,1 tỉ đồng.

Ngoài ra, thông qua hợp đồng chuyển nhượng dự án, Công ty TNHH Trung tâm Thương mại Lotte Việt Nam chưa nộp tiền thuê đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đã sử dụng trái luật khu đất này để xây dựng Trung tâm thương mại Lotte và hoạt động từ tháng 12-2014 cho đến nay. Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh phải xác định tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê với số tiền 187,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Lotte Việt Nam phải nộp thêm khoản tiền phạt chậm nộp trên số tiền chậm nộp 187,3 tỷ đồng từ thời điểm bàn giao đất thực tế.

Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ cũng có kiến nghị Thủ tướng xem xét các nội dung: Để đảm bảo môi trường đầu tư và tránh nguy cơ khiếu kiện quốc tế của nhà đầu tư, căn cứ thực tế Công ty TNHH Trung tâm Thương mại Lotte Việt Nam đã xây dựng tài sản trên đất và hoạt động từ năm 2014, kiến nghị không thu hồi dự án Trung tâm thương mại Lotte Vũng Tàu. Việc chậm ban hành thông báo nộp tiền thuê đất dẫn đến việc Công ty TNHH Trung tâm Thương mại Lotte Việt Nam chậm nộp tiền thuê đất có lý do khách quan, do vậy kiến nghị không phạt công ty đối với hành vi chậm nộp tiền thuê đất.

Tin, ảnh: Ngọc Giang