UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản gửi Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam liên quan việc góp ý kiến hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhận chìm bùn ở biển của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam.

Trong hồ sơ Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam gửi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,  khu vực đề xuất nhận chìm bùn nạo vét của công trình nạo vét duy tu luồng Hàng hải Vũng Tàu thuộc khu đổ tại vị trí ngoài khơi Vũng Tàu (khu A) đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đánh giá và quy hoạch tại quyết định 44/2011/QĐ-UBND về việc phê duyệt đánh giá Quy hoạch các vị trí đổ bùn nạo vét trên địa bàn tỉnh.

Giám sát chặt việc đổ bùn xuống biển Vũng Tàu - Ảnh 1.

Từ năm 2011 đến 2020 số bùn nạo vét dự kiến 71 triệu m3

Theo quyết định này, từ năm 2011 đến 2020, tổng khối lượng nạo vét các dự án trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến 71 triệu m3, trong đó vật liệu là bùn đất khoảng 69 triệu m3 (chiếm 97,0%) và vật liệu là cát khoảng 2 triệu m3.

Tổng khối lượng bùn đất nạo vét duy tu hàng năm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ước tính khoảng 2 triệu m3/năm sau khi các dự án luồng được nạo vét và đi vào hoạt động.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy hoạch 2 vị trí để đổ bùn, thứ nhất là khu cù lao Mỏ Nhát (khu B). Đây là khu vực cù lao nằm giữa sông Mỏ Nhát và rạch Ngã Tư, diện tích khoảng 163 ha, sức chứa  khoảng 3 triệu m3, để chứa các bùn hữu cơ có lẫn rễ cây nên không cho phép đổ ra biển. Về lâu dài, khi đất nạo vét có thời gian cố kết có thể sử dụng bãi đổ vào các mục đích khác.

Khu đổ thứ 2 là  tại vị trí ngoài khơi Vũng Tàu (khu A). Đây là vị trí được quy hoạch đổ bùn của dự án Cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải, cách Mũi Vũng Tàu 10 km. Để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và giảm thiểu tác động xấu tới môi trường biển, khu A sẽ được điều chỉnh từ 100 km2 lên thành 225 km2.

Giám sát chặt việc đổ bùn xuống biển Vũng Tàu - Ảnh 2.

Toạ độ khu A, khu vực dự kiến chứ 69 triệu m3 bùn thải nạo vét

Theo văn bản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, khu A có sức chịu tải 69 triệu m3 lượng bùn thải. Trong thời gian qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đồng ý cho phép cá nhân, tổ chức đổ bùn thải nạo vét tại khu vực này với tổng khối lượng khoảng 21 triệu m3.

Liên quan đến vụ việc nhận chìm bùn thải của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã góp ý, yêu cầu công ty phải lập Kế hoạch quan trắc môi trường chi tiết, trong đó nêu rõ vị trí, tần suất, thời gian quan trắc; chỉ tiêu môi trường quan trắc và các phương án phòng ngừa, khắc phục khi có tác động tiêu cực đến môi trường.

Yêu cầu không thực hiện đổ bùn nạo vét tại khu A từ tháng 1 đến tháng 4 hằng năm để tránh gây ảnh hưởng đến chất lượng nước biển ven bờ và hoạt động du lịch của tỉnh; thời gian vận chuyển, chở bùn đất nạo vét của các phương tiện từ 7 giờ đến 17 giờ hằng ngày; các tàu phải có thiết bị định vị GPS, máy chụp hình kỹ thuật số, bảng tên. Yêu cầu có thiết bị dẫn bùn cát xuống sâu để tránh hiện tượng bùn cát khuyếch tán đi xa vào các khu vực ven bờ.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan liên quan giám sát các phương tiện vận chuyển bùn nạo vét, đảm bảo đúng vị trí cho phép.


Tin-ảnh: Ngọc Giang