Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã điểm lại những hoạt động hợp tác, hỗ trợ để phát huy thế mạnh của mỗi tờ báo, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước trong năm vừa qua. 

Đại diện các cơ quan báo chí cũng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm trong việc tổ chức các chuyên trang, chuyên mục, vệt bài, tuyến thông tin, tuyên truyền những mặt tích cực, gương người tốt việc tốt, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo niềm tin, sự phấn khởi, lạc quan trong xã hội, tạo động lực tinh thần thúc đẩy công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Báo chí góp phần lan tỏa những giá trị tích cực - Ảnh 1.

Chương trình tọa đàm "Báo chí góp phần lan tỏa những giá trị tích cực"

Ông Nguyễn Tấn Phong, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, nhận định: "Trước tác động có nhiều mặt tiêu cực của truyền thông xã hội đối với sự ổn định chính trị, xã hội ở nước ta, hơn lúc nào hết, báo chí phải phát huy vai trò chủ động, tiên phong, dẫn dắt trong thông tin tích cực. Báo chí cách mạng cần khẳng định hơn nữa vai trò, vị thế của mình trong thời đại kỹ thuật số. Dòng thông tin tích cực của báo chí vẫn phải là dòng thông tin chủ lưu với thông tin chất lượng, chính xác, kịp thời, khách quan; là bộ lọc đáng tin cậy về mọi vấn đề xã hội, dư luận quan tâm".

Báo chí góp phần lan tỏa những giá trị tích cực - Ảnh 2.

Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng phát biểu tại buổi tọa đàm

Dịp này, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã phát động cuộc thi phóng sự - ký sự báo chí Người tốt - Việc tốt (2019-2020). 

Ý Linh