Trước khi công trình thi công trở lại (đối với các hạng mục có ảnh hưởng đến giao thông thủy), Công ty Trung Nam BT 1547 phải trình phương án bảo đảm ATGT đường thủy, điều chỉnh phù hợp với điều kiện thi công thực tế của từng công trình, gửi Sở GTVT để xem xét, chấp thuận trước khi thực hiện; chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với an toàn công trình và ATGT trong phạm vi công trình thuộc dự án.

Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành trật tự ATGT đường thủy TP đã kiểm tra hiện trường, phát hiện việc thực hiện phương án bảo đảm ATGT đường thủy của chủ đầu tư và nhà thầu thi công tại một số công trình thuộc dự án có thiếu sót, có nguy cơ gây mất ATGT đường thủy. 

N.Phan