Phóng viên: Dự kiến trong kỳ họp vào cuối năm nay, Quốc hội Việt Nam sẽ thông qua dự thảo Bộ Luật Lao động (BLLÐ) sửa đổi. Các nội dung cốt lõi của dự thảo có tiệm cận với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, điều kiện đặt ra của các FTA?


Bảo đảm quyền cho người lao động trong CPTPP - Ảnh 1.

Ông Chang Hee Lee, Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế (ilo) tại Việt Nam- Ông Chang Hee Lee, Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế (ilo) tại Việt Nam: Hiệp định Ðối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), cùng với Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA) sẽ mang lại những lợi ích kinh tế to lớn cho Việt Nam, thông qua việc tăng tính cạnh tranh về giá của các mặt hàng xuất khẩu Việt Nam trên những thị trường chính và đẩy mạnh đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thúc đẩy phát triển kinh tế và tạo ra hàng triệu việc làm, bao gồm cả trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Quan trọng hơn, CPTPP sẽ giúp tạo điều kiện cho cải cách trong nước ở nhiều lĩnh vực và xây dựng môi trường cho nền kinh tế cạnh tranh.

Các FTA thế hệ mới này yêu cầu tất cả các nước tham gia, trong đó có Việt Nam, phải thông qua và duy trì các quyền được nêu trong Tuyên bố năm 1998 của ILO.

Tại chương 19 về lao động của CPTPP cũng dựa trên Tuyên bố năm 1998 của ILO, đưa ra mối liên hệ giữa việc thực hiện tuyên bố này với các điều kiện thương mại trong một khuôn khổ thời gian nhất định, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt có thể áp dụng. Bên cạnh ý nghĩa về thương mại, Việt Nam nên sử dụng điều này như một cơ hội để hiện đại hóa pháp luật lao động và hệ thống quan hệ lao động trong khung thời gian đã định.

Bảo đảm quyền cho người lao động trong CPTPP - Ảnh 2.

Bộ Luật Lao động sửa đổi chú trọng hơn đến quyền của lao động nữẢnh: VĨNH TÙNG

* Theo quan điểm của ILO, Việt Nam đã có những tiến triển như thế nào để chuẩn bị sẵn sàng cho việc thực hiện chương lao động của CPTPP?

- Việt Nam đã công nhận nghĩa vụ này và thực hiện các bước để đáp ứng yêu cầu của CPTPP thông qua quá trình cải cách pháp luật lao động và thể chế, cụ thể là BLLÐ.

Trên thực tế, Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể về khuôn khổ pháp luật lao động trong quá trình tiến tới nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa kể từ thời kỳ đổi mới.

Tôi tin rằng việc sửa đổi BLLÐ và đổi mới hệ thống quan hệ lao động phù hợp với Tuyên bố năm 1998 của ILO và bối cảnh của Việt Nam chắc chắn sẽ giúp ích cho vấn đề này.

I* LO sẽ làm gì để hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu trên?

- Từ khi Việt Nam gia nhập ILO năm 1992, ILO hợp tác tích cực với Chính phủ, Tổng LÐLÐ Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để cải thiện chính sách quốc gia nhằm bảo đảm việc làm bền vững cho tất cả phụ nữ và nam giới.

ILO sẽ tăng cường hỗ trợ cải cách pháp luật lao động và quan hệ lao động, không chỉ để Việt Nam thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về lao động của Hiệp định CPTPP và EVFTA mà còn nhằm xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý cũng như hệ thống quan hệ lao động, phục vụ nhu cầu của người lao động, doanh nghiệp và xã hội, hướng tới ổn định về chính trị và thịnh vượng chung.

Thúc đẩy tự do hiệp hội

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Pháp chế (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - cơ quan soạn dự thảo BLLĐ sửa đổi), cho biết các nội dung cam kết về lao động của EVFTA của Việt Nam không đưa ra tiêu chuẩn riêng mà chỉ khẳng định lại việc tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện có hiệu quả 4 tiêu chuẩn cơ bản theo Tuyên bố năm 1998 của ILO, gồm: tôn trọng, thúc đẩy tự do hiệp hội và công nhận hiệu quả quyền thương lượng tập thể giữa người lao động và người sử dụng lao động; xóa bỏ mọi hình thức lao động cưỡng bức và bắt buộc; xóa bỏ lao động trẻ em; xóa bỏ phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp.

Những quyền phổ quát này được quy định trong 8 công ước cơ bản của ILO mà Việt Nam đã phê chuẩn 6/8 công ước. Trong đó, gần đây nhất, tháng 6-2019, Quốc hội đã bỏ phiếu với mức độ đồng thuận cao nhất trí phê chuẩn Công ước 98 về Quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Chính phủ cũng có kế hoạch từng bước hướng tới phê chuẩn Công ước 105 về lao động cưỡng bức và Công ước 87 về tự do hiệp hội, lần lượt vào năm 2020 và 2023.

DUY QUỐC thực hiện