.Phóng viên: Thượng tướng có thể cho biết về những chính sách an ninh quốc phòng trong giai đoạn mới được thể hiện trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng?

- Thượng tướng NGUYỄN TRỌNG NGHĨA: Trong 5 năm qua, chúng ta giành được những thành tựu quan trọng, toàn diện, có nhiều dấu ấn. Trong tổng thể các thành tựu về kinh tế, chính trị, văn hóa, đối ngoại và quốc phòng, an ninh, một trong những trụ cột, điểm nổi bật là thành tựu Đảng lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới.

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa - Ảnh 1.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: “Việt Nam kiên định mục tiêu bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân”. Ảnh: VĂN DUẨN

Từ kết quả, thành tựu Đại hội XII, trong phương hướng của nhiệm kỳ Đại hội XIII tiếp tục kiên định, kế thừa và đổi mới trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, như những quan điểm mới của chiến lược quốc phòng được tiếp tục cụ thể hóa trong các văn kiện của Đảng. Đó là chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, kiên định mục tiêu bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân. Đồng thời giữ vững môi trường hòa bình ổn định, tiếp tục phát triển đất nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, trong đó lực lượng vũ trang và quân đội là chủ lực; gắn kết chặt chẽ không những giữa quốc phòng, an ninh với đối ngoại mà còn quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội.

.Hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức chống phá, đòi phi chính trị hóa quân đội, vậy chúng ta có giải pháp nào để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng với quân đội, thưa ông?

- Trong lịch sử gần 91 năm hình thành và phát triển, Đảng ta xác định trong 5 bài học về thành tựu đất nước ta thì bài học đầu tiên là giữ vững và tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác này phải toàn diện, kể cả về mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, đạo đức, công tác cán bộ.

Trong Báo cáo Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có nhấn mạnh yếu tố xây dựng Đảng phải gắn liền với bảo vệ Đảng. Chính vì vậy, Đảng ta đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng Đảng nói chung và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, chúng ta cũng có chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, có chiến lược về an ninh mạng. Tất cả chiến lược này có lực lượng chuyên trách, lực lượng nòng cốt nhưng bản chất chính là nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng.

Sắp tới, trong quan điểm của Đại hội XIII, nhân tố quyết định là phải tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng sẽ tiếp tục quan tâm đến nhiệm vụ là phải bảo vệ, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng mà 3 trụ cột lớn đó là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng.

.Trong văn kiện trình Đại hội XIII có nhiều bước phát triển mới như xây dựng quân đội Việt Nam cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Thượng tướng vui lòng cho biết rõ hơn và phương hướng trong thời gian tới?

- Chúng ta đã xác định là xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trong đó có một số lực lượng quân binh chủng tiến lên hiện đại, để làm sao đến năm 2025, chúng ta thực hiện được chủ trương của Đảng, nhà nước cũng như đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đã mạnh rồi thì phải tinh gọn, mạnh hơn nữa.

Gần đây, khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm việc với Đảng bộ Quân đội và toàn quân cũng đã nhấn mạnh "trước hết là hiện đại hóa và con người". Hiện đại hóa con người trước hết là về mặt chính trị. Cốt lõi của chính trị thì chúng tôi đang tập trung vào xây dựng tiêu chí chuẩn mực, của "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới với 5 chuẩn mực cơ bản. Một là, phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Hai là, phải có phẩm chất đạo đức trong sáng. Ba là, phải có ý chí quyết chiến, quyết thắng trong học tập, trong công tác, trong lao động sản xuất. Bốn là, phải gắn bó máu thịt với nhân dân, tình thương yêu nhân dân, tình đồng chí, đồng đội. Năm là, tinh thần quốc tế vô sản trong sáng. 

215 điện mừng gửi đến Đại hội XIII

Tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng sáng 26-1, thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội, bà Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên - thông tin tính đến ngày 22-1, Đại hội XIII của Đảng nhận được 215 điện mừng từ 105 đảng, 4 tổ chức khu vực và quốc tế, 76 tổ chức hữu nghị, 15 đoàn ngoại giao và 15 cá nhân đến từ 79 nước. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, biểu hiện sinh động của quan hệ ngày càng sâu sắc của Đảng ta với các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng cảm ơn tình cảm hữu nghị, sự hợp tác, quan tâm, ủng hộ và giúp đỡ quý báu của các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế đã dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Đại hội tiếp tục khẳng định thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại mà Đảng ta đã đề ra; tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước, các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế; góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

V.Duẩn

Lời tâm huyết gửi tới đại hội

Thiếu tướng TRẦN VĂN NIÊN, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9: Đồng lòng đưa đất nước phát triển

5-Thieu-tuong-Tran-Van-Nien

Tôi theo dõi sát sao quá trình xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Biên soạn văn kiện đã chuẩn bị rất chu đáo, kỹ lưỡng.

Tôi hy vọng với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu dự đại hội đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên, trong đó có tôi, đóng góp thẳng thắn, tích cực, sáng suốt lựa chọn nhân sự chủ chốt để thực hiện chủ trương, đường lối cho nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo. Tôi cũng gửi gắm lòng tin vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới sẽ đoàn kết, nhất trí cao, đồng lòng đưa đất nước phát triển ngang tầm khu vực và thế giới.

Đại úy NGUYỄN HUY TOẠI, cán bộ Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa: Tăng cường quốc phòng, an ninh quốc gia

5-Nguyen-Huy-Toai

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng trong bối cảnh đất nước có nhiều khó khăn, thách thức mới. Tôi kỳ vọng đại hội sẽ bầu chọn những người có đủ đức, đủ tài, có tâm để lãnh đạo, đưa đất nước phát triển cường thịnh.

Là một quân nhân, tôi mong muốn quốc phòng, an ninh quốc gia được tăng cường, có những quyết sách đúng đắn về công tác đối nội, đối ngoại, đặc biệt là vấn đề biển Đông. Tôi cũng mong muốn đại hội phát huy tốt tinh thần đoàn kết trong Đảng, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng.

Đại úy ĐỖ MẠNH HÙNG, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh): Xây dựng quân đội vững mạnh

5-do-manh-hung

Lực lượng Bộ đội Biên phòng luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ quốc phòng, an ninh biên giới quốc gia, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ Đại hội XIII của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp. Tập thể cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nói riêng kỳ vọng đại hội lần này sẽ bầu ra được những người có đức, có tài để lãnh đạo, điều hành, đưa đất nước tiến lên; đưa ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn nhằm xây dựng quân đội vững mạnh, bảo đảm an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Trung sĩ PHẠM NGỌC KHÁNH, pháo thủ nhà giàn DK1/10 (nhà giàn Cà Mau): Tự hào được bảo vệ vùng biển DK1

5-trung-si-pham-ngoc-khanh

Trước khi vào bộ đội, tôi là sinh viên Trường ĐH Nha Trang. Tôi xung phong phục vụ Nhà giàn DK1 là muốn nối nghiệp bố - cựu binh trở về từ vùng biển Gạc Ma năm nào.

Là một chiến sĩ trẻ, tôi nghĩ rằng cuộc đời đẹp nhất là được cống hiến tâm sức cho đất nước. DK1 là những cột mốc chủ quyền thiêng liêng và nếu phải hy sinh đến tính mạng để các nhà giàn DK1 bình yên thì đó là một niềm kiêu hãnh của người lính. Với chúng tôi, bảo vệ vững chắc chủ quyền cũng là góp phần vào thành công của đại hội.

K.Nam - Đ.Ngọc - H.Tuấn - T.Cường ghi

Phạm Văn Thế ghi