Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nói về ngày thứ 6 vụ bé trai lọt vào trụ bê-tông sâu 35m

LÊ KHÁNH - TÂM QUÂN