Sáng 6-10, ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Hội nghị Trung ương 6), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành phiên họp.

Vi phạm nghiêm trọng

Phó chánh Văn phòng Trung ương Lê Quang Vĩnh cho biết trong buổi sáng ngày làm việc thứ 3 của hội nghị, ông Trần Quốc Vượng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, thành viên Thường trực Ban Bí thư - đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh bị cách chức - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Anh trong một chuyến công tác khi còn tại chức Ảnh: BÍCH VÂN

Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhận thấy: Trên cương vị người đứng đầu cấp ủy TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy. Cá nhân ông Xuân Anh đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Xuân Anh là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh bằng hình thức: Cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020; cho thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Có biểu hiện ưu ái người nhà

Liên quan đến trách nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, vào ngày 2-10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau khi xem xét đề nghị của UBKT Trung ương (Tờ trình số 75, ngày 30-9), Bộ Chính trị nhận thấy Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 có nhiều vi phạm, khuyết điểm.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và quy chế làm việc; chấp hành không nghiêm nguyên tắc sinh hoạt Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình thiếu nghiêm túc; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy định của Ban Bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác của thường trực tỉnh ủy, thành ủy, Quy chế làm việc của Thành ủy trong việc cho chủ trương về một số trường hợp cán bộ và một số dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, Thành ủy Đà Nẵng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, nhà nước về công tác cán bộ trong việc cho chủ trương một số trường hợp; có biểu hiện tác động, ưu ái người nhà của Bí thư Thành ủy. Vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đô thị. Ra một số quyết định không đúng thẩm quyền, không đúng pháp luật. Buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để các cơ quan, doanh nghiệp vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai. Quyết định chủ trương cho chỉ định thầu 4/6 dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo một số trụ sở cơ quan Đảng, Hội trường HĐND TP, vi phạm Luật Đấu thầu năm 2013.

Bộ Chính trị kết luận những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Ban Thường vụ Thành ủy, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020. 

Tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân

Chiều 6-10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận về Đề án Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Đề án Công tác dân số trong tình hình mới.

Bầu bổ sung 2 ủy viên Ban Bí thư

Trong ngày làm việc thứ ba của Hội nghị Trung ương 6, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về việc bầu bổ sung ủy viên Ban Bí thư khóa XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận và đã bầu bổ sung 2 ủy viên Ban Bí thư khóa XII gồm: ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Ông Phan Đình Trạc, sinh năm 1958, Ủy viên Trung ương Đảng (khóa XI, XII), nguyên Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Ông giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương từ tháng 2-2016.

Ông Nguyễn Xuân Thắng sinh năm 1957 tại Thanh Chương, Nghệ An. Ông Thắng có học hàm phó giáo sư rồi giáo sư, học vị tiến sĩ kinh tế. Ông giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vào tháng 4-2016.

Ông Nguyễn Xuân Thắng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Bảo Trân - Dương Ngọc