Sáng 28-10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ủy Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã ra mắt Đại hội. Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã họp, tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các chức danh: Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh uỷ; bầu Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ 59 tuổi tái đắc cử với số phiếu tuyệt đối - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ Bùi Minh Châu

15 người đã được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu 53/53, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Hoàng Công Thuỷ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ khoá XVIII, và ông Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu 53/53, đạt tỷ lệ 100%.

Hội nghị đã bầu 11 người vào Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy với số phiếu tín nhiệm cao. Ông Đinh Công Thực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa mới.

Ông Bùi Minh Châu (59 tuổi), quê ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông từng trải qua nhiều chức vụ ở tỉnh Phú Thọ như Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba; Phó giám đốc, Giám đốc Sở Tài chính; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Năm 2010, ông Châu được bầu làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ. Tháng 11-2015, ông được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ. Năm 2016, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tháng 12-2018, ông Châu được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2015-2020. Sau đó, ông tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ.

B.H.Thanh