Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và đổi mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Châu Đốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020- 2025) vừa kết thúc thành công tốt đẹp.

Bí thư TP Châu Đốc tái đắc cử nhiệm kỳ mới - Ảnh 1.

Ông Lâm Quang Thi tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Châu Đốc

Theo đó, ông Lâm Quang Thi được đại hội bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy TP Châu Đốc nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ TP Châu Đốc đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như khách du lịch tham quan đến năm 2025 là 4,3 triệu lượt với 12%/năm khách lưu trú so với lượt khách tham quan; phát triển mới 2.500 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; thu ngân sách địa phương 2.944 tỉ đồng; tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; tỉ lệ lao động có việc làm qua đào tạo nghề 79%; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia. Ngoài ra, Đảng bộ TP phấn đấu đến năm 2025 không còn hộ nghèo, cận nghèo; duy trì 100% phường văn minh đô thị; 100% xã nông thôn mới nâng cao; tỉ lệ đảng viên so với tổng dân số đạt trên 4%...

Phát biểu bế mạc đại hội, ông Lâm Quang Thi, Bí thư Thành ủy Châu Đốc thay mặt đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ và nhân dân tiếp tục phát huy hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết của toàn dân, cả hệ thống chính trị, gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng- an ninh, giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Theo chức năng và nhiệm vụ của mình, mỗi địa phương, đơn vị cần cụ thể hóa nghị quyết của đại hội thành chương trình hành động, với các giải pháp cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra. Đồng thời, quyết tâm xây dựng quê hương Châu Đốc ngày càng giàu đẹp theo đúng tinh thần đại hội "Dân chủ, đoàn kết, đổi mới và phát triển".

Ông Lâm Quang Thi sinh 1972; quê huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Trước khi làm Bí thư TP Châu Đốc, ông từng làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

THỐT NỐT