Biến nơi công cộng thành “lãnh địa”

Lê Vĩnh - Anh Vũ- Mỹ Uyên - Quốc Thắng