Đó là tuyến đường sắt đô thị số 1 tỉnh Bình Dương nối tuyến đường sắt đô thị số 1 TP HCM (từ ga cuối Suối Tiên - TP HCM đến TP mới Bình Dương) và tuyến đường sắt công nghiệp Bàu Bàng - Thị Vải - Cái Mép dài 127,45 km.

Bình Dương đề xuất vay hơn 3,9 tỉ USD để làm 2 tuyến đường sắt - Ảnh 1.

Tuyến đường sắt số 1 của Bình Dương sẽ nối với tuyến metro số 1 của TP HCM tại Suối Tiên.

Ông Nguyễn Lộc Hà cũng thông tin lãnh đạo tỉnh đã gặp đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và đề xuất tổ chức này cùng Chính phủ Nhật Bản quan tâm, hỗ trợ thu xếp nguồn vốn ODA và đẩy nhanh công tác triển khai các dự án nói trên với tổng vốn vay khoảng 543 tỉ yen Nhật, tương đương 3,97 tỉ USD. 

Th.Nguyễn