Ngày 1-4, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm ký quyết định hỗ trợ cho người bán vé số diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Theo quyết định trên, mức hỗ trợ là 60.000 đồng/ngày. Thời gian hỗ trợ tính từ ngày 1-4.

Bình Dương hỗ trợ người bán vé số, người khuyết tật 60.000 đồng/ ngày - Ảnh 1.

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương hỗ trợ cho người bán vé số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người khuyết tật

 UBND tỉnh Bình Dương giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương và UBND các huyện, thị xã, thành phố thống kê, rà soát các đối tượng bán vé số trên địa bàn để tổ chức thực hiện hiệu quả, thiết thực trong việc chi hỗ trợ đến đúng các đối tượng nêu trên, bảo đảm tính kịp thời, công khai, minh bạch, tránh hiện tượng so bì, trục lợi chính sách. Đồng thời, giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh nguồn kinh phí thực hiện chi hỗ trợ cho các đối tượng này.

Quyết định này của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương căn cứ theo Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 1-4 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch Covid-19 và chỉ đạo "không để ai bị bỏ lại phía sau" của Đảng và nhà nước, nhằm góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tin-ảnh:T.ĐỒNG