Mới đây, tại kỳ họp thứ 20, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với nhiều cá nhân.

Họ gồm: Vương Đức Lâm (nguyên Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài nhiệm kỳ 2015-2020); Giang Xuân Sơn (nguyên Phó bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Đồng Xoài, Phó chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài); Nguyễn Trọng Hiếu (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Đồng Xoài); Bùi Thị Thành Vinh (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Đồng Xoài); Trần Văn Kiên, (nguyên nhân viên Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Đồng Xoài).

Cảnh cáo hàng loạt nguyên lãnh đạo thị xã Đồng Xoài - Ảnh 1.

Ông Vương Đức Lâm, nguyên Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy các năm 2016-2017, trong cương vị công tác, các cá nhân trên đã thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu; quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất làm đường giao thông không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Những vi phạm nêu trên gây hậu quả nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức và cá nhân họ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với các ông bà: Vương Đức Lâm, Nguyễn Trọng Hiếu, Bùi Thị Thành Vinh, Trần Văn Kiên. Đồng thời, kỷ luật khiển trách đối với ông Giang Xuân Sơn.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Xoài chỉ đạo, xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến các vi phạm nêu trên.

Thảo Nguyễn