Theo UBND tỉnh Bình Phước, đến thời điểm này, tỉnh Bình Phước được Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 xếp vào nhóm những tỉnh, thành kiểm soát tốt dịch bệnh. Để chuẩn bị cho lộ trình trở lại "bình thường mới", tỉnh đã chuẩn bị nhiều phương án.

Cho phép hoán đổi hoặc bổ sung thêm người lao động đối với các doanh nghiệp đang hoạt động "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường 2 điểm đến" nhưng phải đảm bảo một số điều kiện cần thiết, như: doanh nghiệp không có F0 trong vòng 14 ngày; người lao động hoán đổi bổ sung phải ở "vùng xanh", được tiêm vắc-xin ít nhất 1 mũi…

Đồng thời, tỉnh cũng xem xét việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp chưa đáp ứng "3 tại chỗ" khi cho phép người lao động đi, về hàng ngày nhưng cũng phải đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch, như: người lao động đó phải ở "vùng xanh", đã được tiêm vắc-xin Covid-19; hoặc đã điều trị khỏi bệnh Covid-19…

Ngay cả người lao động ở vùng vàng, vùng cam cũng được đi làm nhưng phải đáp ứng các điều kiện tương tự như người lao động ở vùng xanh và phải tuân thủ tuyệt đối "1 cung đường 2 điểm đến"…

Bình Phước dự kiến nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Nếu được HĐND tỉnh thông qua, nhiều chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp sẽ được áp dụng

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã có báo cáo những điểm mới về nội dung sửa đổi, bổ sung các chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tỉnh sẽ ưu đãi đầu tư cho các ngành nghề, như: Công nghệ cao; công nghệ thông tin; công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp; bảo vệ môi trường, xây dựng kết cấu hạ tầng; văn hóa, xã hội, thể thao, y tế…

Chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh sẽ tập trung vào việc miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; chính sách miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, lệ phí môn bài…

Những lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp đầu tư đặc thù và dự án trên vùng kinh tế đặc biệt khó khăn sẽ được giảm đến 50% tiền thuê đất; chính sách thuế suất ưu đãi lên tới 10% trong vòng 15 năm…

Tất cả những chính sách đề ra sẽ được UBND tỉnh tiếp tục thu thập thêm ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp, các ngành chức năng để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp tới.

THÀNH ĐỒNG