Ngày 2-7, tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đã báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ 6 tháng đầu năm về xây dựng Chính phủ điện tử.

Theo ông Mai Tiến Dũng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, đổi mới quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan hành chính đã tinh giản biên chế 4.294 người, đơn vị sự nghiệp công lập tinh giản 24.717 người, công chức cấp xã tinh giản 5.767 người.

Bộ Công an bỏ 6 tổng cục, giảm 20 sở cảnh sát phòng cháy - Ảnh 1.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết Bộ Công an đang được sắp xếp theo hướng không còn 6 tổng cục

Các bộ, ngành đã sắp xếp giảm 15 vụ thuộc bộ, 189 phòng thuộc vụ, cục. Riêng Bộ Công an đang được sắp xếp theo hướng không còn 6 tổng cục, giảm từ 125 đơn vị cấp cục xuống còn 60, giảm 20 sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Chủ nhiệm VPCP cho biết thêm, thời gian qua đã ban hành 2 nghị định cắt giảm, đơn giản hóa hơn 700 điều kiện kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành thuộc ngành công thương, y tế. Lĩnh vực an toàn thực phẩm đã cắt giảm trên 95% thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với thực phẩm nhập khẩu, 90% sản phẩm doanh nghiệp được phép tự công bố, tiết kiệm 7,7 triệu ngày công, tương đương trên 3.100 tỉ đồng.

Theo ông Mai Tiến Dũng, các địa phương đã thành lập 30 trung tâm hành chính công (trực thuộc UBND tỉnh hoặc VP UBND tỉnh). Điển hình là Quảng Ninh với những kết quả rất tốt, tỉ lệ trả trước hạn theo nguyên tắc này đạt 94,1%, cắt giảm 47% thời gian giải quyết so với quy định. Tỉ lệ hồ sơ trả qua dịch vụ bưu chính đạt 82,4%, giải quyết qua mạng đạt 99,9%.

Từ những đổi mới trong việc giải quyết thủ tục hành chính, Quảng Ninh đã tiết kiệm được 70 tỉ đồng mỗi năm cho ngân sách, tiết kiệm cho người dân 25 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng nhấn mạnh đến một số hạn chế, tồn tại của 6 tháng đầu năm như chuẩn bị một số dự án luật còn chậm, chất lượng xây dựng thể chế chưa đáp ứng yêu cầu. Ngoài ra, việc thực hiện quy chế làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính có nơi chưa nghiêm.

"Vẫn còn tình trạng né tránh, ngại đề xuất những vấn đề mới có tính đột phá, chưa mạnh mẽ trong việc đề xuất phân cấp gắn với kiểm tra giám sát và trách nhiệm người đứng đầu"- ông Dũng nói.

Đặc biệt, công tác quản lý, điều hành của một số ngành, địa phương còn hạn chế nhưng chậm được khắc phục. Tập trung vào các nhóm vấn đề gồm: công tác lập và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất; cổ phần hóa, thoái vốn; ô nhiễm môi trường; an toàn thực phẩm; phá rừng, khai thác cát sỏi.

Minh Chiến