Chiều 29-12, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định, thông báo về công tác cán bộ và ký cam kết Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Quảng Bình điều động, bổ nhiệm hàng loạt giám đốc sở, ngành - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng đã trao quyết định cho các cán bộ được điều động và bổ nhiệm.

Ông Trần Vũ Khiêm - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình đã công bố các quyết định, thông báo về công tác cán bộ đối với 22 lãnh đạo.

Cụ thể, ông Phạm Quang Long - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài chính; ông Phạm Quang Ánh - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở này.

Ông Nguyễn Hoài Nam - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Du lịch; ông Nguyễn Chí Thắng - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở này…

Ông Phạm Văn Năm - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quảng lý khu Kinh tế tỉnh được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Quảng Bình; ông Phan Văn Thường - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương được điều động giữ chức Trưởng Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh; ông Phạm Quang Hải - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải được điều động về làm Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Bình.

Ông Đặng Ngọc Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở này; ông Trần Thế Vương - Tỉnh ủy viên - Phó Giám đốc Sở Nội vụ được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Nội vụ; ông Trần Tiến Sỹ - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc được điều động bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh; ông Đặng Đại Bàng - Tỉnh ủy viên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình.

Dịp này, Tỉnh ủy Quảng Bình cũng trao các quyết định điều động bổ nhiệm các Phó Giám đốc Sở; Trưởng ban, Phó ban các Ban ngành, đoàn thể....

Tiếp đó, những cán bộ, lãnh đạo được điều động và bổ nhiệm đã ký cam kết theo Quy định 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

HOÀNG PHÚC