Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 1800/QĐ-TTg , điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV, giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định có hiệu lực từ ngày 12-12.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Kiên làm Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Kiên được bổ nhiệm làm Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ

Theo Quyết định 1120/QĐ-TTg thành lập Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Tổ Tư vấn kinh tế có nhiệm vụ tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về các chiến lược, kế hoạch, đề án, chính sách phát triển kinh tế trong trung hạn và dài hạn; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hằng năm.

Bên cạnh đó, phân tích, dự báo, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, các chiến lược, đề án, chính sách phát triển kinh tế; trên cơ sở đó tư vấn, khuyến nghị với Thủ tướng Chính phủ các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả thực thi hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

Đồng thời, tư vấn, khuyến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp, biện pháp ứng phó kịp thời với những biến động thất thường của tình hình kinh tế trong nước và quốc tế.

Tham gia ý kiến các báo cáo, đề án lớn về kinh tế của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ Tư vấn kinh tế được chủ động làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, Viện, Trung tâm nghiên cứu; được đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, Viện, Trung tâm nghiên cứu cung cấp các văn bản, tài liệu, thông tin số liệu; được Văn phòng Chính phủ cung cấp thường xuyên các văn bản, tài liệu, thông tin số liệu liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổ.

Tổ Tư vấn kinh tế được hợp tác với các chuyên gia tư vấn, cộng tác viên là các nhà khoa học, nhà kinh tế trong nước và quốc tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cán bộ quản lý đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, các cơ quan nghiên cứu trong nước và quốc tế để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổ.

Thành viên của Tổ Tư vấn kinh tế được mời tham dự các Hội nghị, cuộc họp, làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có nội dung liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổ.

Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ được thành lập vào cuối tháng 7-2017. Trước ông Nguyễn Đức Kiên, ông Vũ Viết Ngoạn, nguyên Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, là Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng. Ông Vũ Viết Ngoạn, sinh năm 1958, đã nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-4-2019.

Ông Nguyễn Đức Kiên sinh tháng 8-1960; quê huyện Yên Khánh , Ninh Bình; trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế; đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII, XIV.

Ngoài chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ông còn là Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Mexico. Ông hiện thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, chuyên trách ở Trung ương.

B.T.V