Ngày 31-8, VKSND TP HCM cho biết VKSND Tối cao vừa bổ nhiệm ông Võ Gia Bình (Phó Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh) giữ chức Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh; ông Nguyễn Trí Dũng (kiểm sát viên trung cấp Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát xét xử các vụ án trật tự xã hội VKSND TP HCM) giữ chức Phó Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh.

Bổ nhiệm Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hon, Phó Viện trưởng VKSND TP HCM trao quyết định cho ông Nguyễn Trí Dũng và ông Võ Gia Bình

Quyết định bổ nhiệm đối với ông Võ Gia Bình và Nguyễn Trí Dũng có nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 1-9-2017.

Bà Huỳnh Thị Hon, Phó Viện trưởng VKSND TP HCM chúc mừng ông Võ Gia Bình và ông Nguyễn Trí Dũng. Bà Hon nhấn mạnh với cương vị mới trách nhiệm rất lớn, do đó lãnh đạo mới của VKSND huyện Bình Chánh phải tăng cường trách nhiệm của mình; đoàn kết, nhất trí trong lãnh đạo cũng như trong toàn đơn vị để thực hiện tốt công tác mà Đảng và ngành đã giao.

Trước đó, VKSND Tối cao cũng đã bổ nhiệm bà Vũ Thị Xuân Nhuệ (Phó trưởng Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát xét xử các vụ án trật tự xã hội VKSND TP HCM) giữ chức vụ Viện trưởng VKSND quận 3, ông Trịnh Hoàng Nam (kiểm sát viên trung cấp Phòng Thực hành quyền công tố Kiểm sát xét xử các vụ án kinh tế-chức vụ và Tham nhũng VKSND TP HCM) giữ chức Phó Viện trưởng VKSND quận 6.

VKSND Tối cao đã bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Chung giữ chức vụ Viện trưởng, ông Nguyễn An Lập giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND quận 8.

Phạm Dũng