Chiều nay 9-7, Bộ Quốc phòng đã tổ chức họp báo quý II/2019. Cuộc họp báo do Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, chủ trì.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức trả lời câu hỏi của phòng viên

Tại họp báo, các phóng viên đã quan tâm đến việc xử lý kỷ luật của Bộ Quốc phòng đối với đô đốc Nguyễn Văn Hiến sau kết luận của Bộ Chính trị và Ủy ban Kiểm tra Trung ương về đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên phó bí thư Đảng ủy, nguyên tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Bộ Quốc phòng đang xử lý kỷ luật về chính quyền đối với đô đốc Nguyễn Văn Hiến - Ảnh 2.

Chủ trì buổi họp báo có Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng)

Về vụ việc này, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng - cho biết Bộ Chính trị đã có quyết định xử lý kỷ luật đối với đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên tư lệnh Quân chủng Hải quân. Kết luận của Bộ Chính trị ngoài về Đảng thì còn yêu cầu xử lỷ về chính quyền và hiện Bộ Quốc phòng đang làm các thủ tục để xử lý kỷ luật về chính quyền.

Đối với Ban Thường vụ Quân chủng Hải quân, theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Quân ủy Trung ương đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Quân chủng Hải quân. Phó đô đốc Nguyễn Văn Tình, nguyên chính ủy Quân chủng Hải quân, cũng bị cảnh cáo. Chuẩn đô đốc Lê Văn Đạt cũng bị cảnh cáo".

"Đây là những thông tin không mới vì trước đây các phương tiện truyền thông đã đưa tin. Quan điểm của Quân ủy Trung ương là nghiêm minh, thận trọng, khách quan, thấu đáo, đúng người, đúng quy trình, không có ngoại lệ. Việc Thường vụ Quân ủy Trung ương thi hành kỷ luật các tập thể, cá nhân là không mong muốn nhưng vẫn phải làm để giữ nghiêm kỷ luật quân đội "- Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 21-6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, xem xét công tác nhân sự và quyết định thi hành kỷ luật cán bộ.

Về công tác nhân sự và quyết định thi hành kỷ luật cán bộ, trên cơ sở xem xét Tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương (số 374-TTr/BTCTW, ngày 20-6-2019), Bộ Chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Tờ trình số 201-TTr/UBKTTW, ngày 7-6-2019 về đề nghị thi hành kỷ luật về Đảng đối với đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên phó bí thư Đảng ủy, nguyên tư lệnh Quân chủng Hải Quân, Bộ Chính trị nhận thấy:

Trong thời gian giữ cương vị phó bí thư Đảng ủy, tư lệnh Quân chủng Hải quân, ông Nguyễn Văn Hiến chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân trong triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng do Quân chủng Hải quân quản lý; chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Quân chủng Hải quân và trách nhiệm cá nhân về vi phạm, khuyết điểm: Thực hiện không đúng thẩm quyền, vi phạm các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng đối với 10 khu đất quốc phòng; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của Đảng ủy Quân chủng Hải quân, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý, sử dụng các khu đất quốc phòng.

Quá trình kiểm điểm, ông Nguyễn Văn Hiến đã nghiêm túc nhận rõ trách nhiệm chính trị của mình đối với những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, của Quân chủng Hải quân và trách nhiệm cá nhân về các vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. Các cơ quan chức năng đã tiến hành xem xét, xác định vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Văn Hiến là rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn về tiền, tài sản của nhà nước và quân đội, để một số cán bộ, Đảng viên trong Quân chủng Hải quân bị khởi tố, điều tra và xử lý hình sự, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, quân đội và cá nhân đồng chí.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị khóa XII về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả các vi phạm; xét quá trình công tác, những đóng góp cho Quân chủng Hải quân, cho quân đội và đất nước của ông Nguyễn Văn Hiến, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Hiến bằng hình thức cách chức các chức vụ: Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương nhiệm kỳ 2005-2010; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010 (gồm phó bí thư Đảng uỷ, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010).

Đồng thời, Bộ Chính trị yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về chính quyền đối với ông Nguyễn Văn Hiến tương ứng với kỷ luật Đảng theo quy định.

Tin-ảnh: Ng. Hưởng - Ng. Nhung