Ngày 12-3, Bộ Tài chính cho biết bộ đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri tại Bộ Tài chính đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, diễn ra vào chiều 11-3.

Sau khi được nghe công bố tiêu chuẩn Đại biểu Quốc hội và tóm tắt quá trình đào tạo, công tác của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị. Các ý kiến tham gia đều nhất trí cao giới thiệu Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. Các đại biểu cho rằng, ở mỗi cương vị được giao, đồng chí Đinh Tiến Dũng luôn có tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng, Chính phủ, Quốc hội và Nhân dân đánh giá cao.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng là Đại biểu Quốc hội khoá XIV

Bộ Tài chính cũng đã đánh giá quá trình tham gia Đại biểu Quốc hội khoá XIV của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, qua đó cho thấy với vai trò là thành viên của Chính phủ, Bộ trưởng đã cùng tập thể Chính phủ báo cáo giải trình, kiến nghị với Quốc hội để ban hành nhiều văn bản, quy định pháp luật, nhiều nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2016 -2020), các nghị quyết của Quốc hội hàng năm, các vấn đề quan trọng khác của đất nước.

Trong lĩnh vực tài chính – ngân sách, Bộ Tài chính đã trình Quốc hội ban hành 6 luật, trong đó có những luật quan trọng như Luật thuế Xuất khẩu, nhập khẩu, Luật Quản lý sử dụng tài sản công, Luật Quản lý nợ công, Luật Quản lý thuế, Luật Chứng khoán,… và 7 Nghị quyết của Quốc hội về các giải pháp tài chính, thuế, dự toán ngân sách nhà nước,…

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã tích cực tham gia giải trình và đề xuất các giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước. Ngoài ra, điều hành Bộ Tài chính thực hiện thắng lợi dự toán ngân sách hàng năm và giai đoạn 2016-2020, thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước, nợ công được quản lý chặt chẽ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật tài chính, xây dựng ngành Tài chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả...

Sau khi tham gia ý kiến đóng góp, hội nghị đã biểu quyết giới thiệu Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV với 100% đại biểu tán thành.

Minh Chiến