Triển khai Nghị 56/2022/NĐ-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT, ngày 30-9, Bộ GTVT tổ chức công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về kiện toàn công tác cán bộ. Các quyết định đều có hiệu lực kể từ ngày 1-10-2022.

Bộ trưởng Giao thông vận tải bổ nhiệm, kiện toàn hàng loạt lãnh đạo - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể và Thứ trưởng Lê Đình Thọ trao quyết định và chúc mừng lãnh đạo các Vụ được điều động, giao nhiệm vụ mới. Ảnh: GTVT

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GTVT, ông Nguyễn Cao Hiến, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, công bố các quyết định về chuyển đổi chức vụ đối với lãnh đạo các Vụ Khoa học - Công nghệ, Vụ Môi trường, Vụ An toàn giao thông, Vụ Đối tác công - tư, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông.

Theo đó, ông Lê Văn Dương, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ, giữ vị trí Vụ trưởng Vụ Khoa Khoa học - Công nghệ và Môi trường. Các ông Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ: Trần Quang Hà, Nguyễn Hữu Tiến, Hoàng Thanh Nam được chuyển đổi giữ vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường.

3 lãnh đạo Vụ Môi trường gồm Vụ trưởng Trần Ánh Dương, các Phó Vụ trưởng Tạ Quang Hưng, Nguyễn Thị Thu Hằng cũng được chuyển đổi giữ vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường.

Ông Hoàng Thế Tùng, Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông, được giao giữ vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông.

Bà Kiều Thị Diễm, Phó Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông, được giao giữ vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải.

Ông Nguyễn Viết Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư, được giao giữ vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư.

Điều động ông Bùi Quang Thái, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, giữ vị trí Cục trưởng Cục Quản lý Đầu tư xây dựng.

Các Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông: Lê Quyết Tiến, Nguyễn Bách Tùng, Đinh Mạnh Đức, Nguyễn Thế Minh, Phùng Thế Vinh được chuyển đổi giữ vị trí Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đầu tư xây dựng.

Ông Lê Kim Thành, Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư, giữ chức Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam. Các ông Nguyễn Việt Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Đối tác Công - tư, Nguyễn Quang Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Nguyễn Trọng Phú, Phó Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông được điều động giữ vị trí Phó Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Vinh, Trưởng phòng Điều hành dự án 5, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh; ông Trần Phước Dũng, Trưởng khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Trường Cao đẳng GTVT Trung uơng 5, giữ chức Phó Hiệu trưởng trường này.

Trước đó, ngày 27-9, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng đã ký quyết định chuyển đổi chức vụ của ông Nguyễn Xuân Cường, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, sang Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam.

Các Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam: Nguyễn Mạnh Thắng, Phan Thị Thu Hiền, Nguyễn Xuân Ảnh cũng được chuyển đổi chức vụ sang làm Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam.

Văn Duẩn