Sau khi thông tin nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình (ngụ quận 3, TP HCM) không nhận được lương hưu chuyển khoản qua ngân hàng, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã yêu cầu BHXH TP HCM kiểm tra, báo cáo gấp.

Theo báo cáo của BHXH TP HCM, ông Bình đăng ký nhận lương hưu qua ngân hàng và cung cấp tài khoản cho BHXH TP HCM. Tuy nhiên, do ông Bình lại cung cấp mã thẻ ATM nên lương hưu không được chuyển vào tài khoản của ông.

Bưu điện TP HCM xin lỗi nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ - Ảnh 1.

Nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình (đứng) lúc còn tại nhiệm

Sau đó, Bưu điện TP HCM đã thông báo việc chi lương không thành công. Hàng tháng, từ tháng 4 đến tháng 8-2017, Bưu điện TP HCM đã hoàn trả toàn bộ tiền chưa chi được của ông Bình cho BHXH quận 3.

Tuy nhiên, do ông Bình chưa thông báo số điện thoại nên Bưu điện trung tâm Sài Gòn (thuộc Bưu điện TP HCM) và BHXH quận 3 không liên lạc được với ông Bình.

Bên cạnh đó, Bưu điện TP HCM, không thực hiện xác minh người hưởng tại địa chỉ nhà nên không chuyển được lương hưu.

​Sau khi nhận được phản ánh, Bưu điện TP HCM đã phối hợp với lãnh đạo BHXH quận 3 đến nhà ông Bình, thực hiện chi toàn bộ những tháng lương chưa nhận bằng tiền mặt cho ông Bình.

Phía Bưu điện và BHXH đã xin lỗi về việc chi trả không thành công. Hiện Bưu điện TP HCM phối hợp với BHXH quận 3 đã điều chỉnh số tài khoản của ông Bình để việc chi lương hưu vào tài khoản người hưởng sẽ thực hiện bình thường từ tháng 9-2017.

Hạnh Nguyên