Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại TP Đà Nẵng, nhằm kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh và ngăn ngừa không để lây lan trong cộng đồng, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban ngành đoàn thể, Chủ tịch UBND nhân các xã – thị trấn nghiêm túc thực hiện các nội dung, gồm: Không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch Covid-19; tăng cường tuyên truyền để nhân dân thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về phòng -chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tạm dừng các chuyến thăm quan, du lịch, thăm thân nhân và những công việc không cần thiết khác đến Đà Nẵng.

Giao Trung tâm Y tế huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn và công an huyện chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc tổ chức rà soát, kiểm tra trong cộng đồng dân cư; đồng thời vận động người dân tự giác thông báo kịp thời cho chính quyền và y tế địa phương về những người từng đến Đà Nẵng từ ngày 12-7 hiện đang có mặt ở Phú Quốc để áp dụng biện pháp giám sát y tế theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm Y tế chỉ đạo các đơn vị lữ hành, các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện rà soát danh sách khách du lịch đang lưu trú, cung cấp thông tin người đến từ Đà Nẵng tư ngày 12-7 cho chính quyền và y tế địa phương để thực hiện các biện pháp giám sát y tế theo quy định.

Giao Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông, các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện tiếp tục chỉ đạo, tăng cường kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, không để các trường hợp nhập cảnh trái phép vào huyện…

HOÀNG TUẤN