Tại buổi họp về tình hình kinh tế- xã hội và triển khai nhiệm vụ tháng 3-2019, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết vừa qua Thanh tra TP HCM đã phát hiện nhiều cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài vượt quá quy định. Cá biệt, có cán bộ đi công tác hơn 100 ngày trong hai năm.

Trước đó, Kết luận của Thanh tra TP HCM đã chỉ rõ nhiều sai phạm tại IPC, một trong những sai phạm của Công ty IPC, có sai phạm liên quan đến việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài. Điển hình, ông Tề Trí Dũng, Tổng Giám đốc IPC, trong năm 2016-2017 đã đi nước ngoài đến 106 ngày. Ngoài ra, dịp Tết Dương lịch năm 2018, ông Tề Trí Dũng và ông Trần Đăng Linh, Phó Tổng Giám đốc đi công tác tại Hà Lan, Đức, Tây Ban Nha và Pháp. Theo phê duyệt của UBND TP, 2 lãnh đạo này được cử đi công tác từ ngày 2-1-2018 đến 12-1-2018. Tuy nhiên, thực tế là đi từ ngày 29-12-2017 (trước 5 ngày) và về ngày 15-1-2018 (trễ 3 ngày).

Cán bộ tùy tiện đi nước ngoài phải hoàn trả tiền - Ảnh 1.

Trụ sở IPC

Ngoài hai lãnh đạo trên, Công ty IPC còn có 6 người cùng đi dịp năm mới dù không có quyết định cử đi công tác của TP, gồm: ông Phạm Xuân Trung, Phó Tổng giám đốc, Nguyễn Trường Bảo Khánh và Vũ Xuân Đức (đều là Thành viên hội đồng thành viên), bà Bùi Hải Hà và Trương Thị Hương Giang (đều là kiểm soát viên), ông Dương Minh Nhựt, Trưởng phòng Kinh doanh. Kinh phí chi trả cho mỗi người đi công tác là 246 triệu đồng/người.

Theo kết luận thanh tra, trong hai năm 2016 và 2017, IPC đã tổ chức các chuyến đi nước ngoài với tổng số tiền công ty chi trả là hơn 1,3 tỉ đồng. Các vị trí quản lý Công ty IPC có số ngày đi nước ngoài (bao gồm đi công tác và việc riêng, nghỉ mát) rất nhiều, cụ thể: ông Tề Trí Dũng (106 ngày), ông Phạm Xuân Trung (89 ngày), ông Vũ Xuân Đức (84 ngày), ông Trần Đăng Linh (83 ngày), ông Nguyễn Trường Bảo Khánh (59 ngày), Nguyễn Việt Dũng- Phó tổng giám đốc (49 ngày), Bùi Hải Hà (49 ngày)...

Thanh tra TP HCM cho rằng việc đi công tác nước ngoài của cán bộ, lãnh đạo tại Công ty IPC không đúng quy định và trái lệnh cấp trên là vi phạm nghiêm trọng cần được xử lý. Đồng thời, thanh tra yêu cầu những cán bộ, lãnh đạo liên quan phải hoàn trả kinh phí đi vượt thời gian hoặc đi khi chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Riêng với ông Tề Trí Dũng, ngày 29-10-2018, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác do liên quan đến các sai phạm tại IPC.

Bảo Ngọc