Được sự phân công của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên khai mạc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và các đại biểu tham dự Hội nghị; đồng thời gợi mở, nêu rõ một số vấn đề cần quan tâm thảo luận, cho ý kiến.

Tại Hội nghị này, Trung ương sẽ bàn thảo về Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Sau đây xin giới thiệu những hình ảnh Hội nghị Trung ương 10, khóa XII trong phiên khai mạc sáng ngày 16-5 (Ảnh: TTXVN):

Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 10 - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 10

Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 10 - Ảnh 2.
Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 10 - Ảnh 3.
Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 10 - Ảnh 4.
Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 10 - Ảnh 5.
Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 10 - Ảnh 6.
Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 10 - Ảnh 7.
Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 10 - Ảnh 8.
Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 10 - Ảnh 9.
Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 10 - Ảnh 10.
Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 10 - Ảnh 11.
Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 10 - Ảnh 12.
Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 10 - Ảnh 13.
Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 10 - Ảnh 14.
Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 10 - Ảnh 15.
Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 10 - Ảnh 16.
Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 10 - Ảnh 17.
Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 10 - Ảnh 18.
Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 10 - Ảnh 19.
Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 10 - Ảnh 20.
Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 10 - Ảnh 21.
Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 10 - Ảnh 22.
Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 10 - Ảnh 23.
Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 10 - Ảnh 24.
B.T.N - Ảnh: TTXVN