Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã chính thức khai mạc sáng nay 7-5 tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.

Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 7 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 7

Hội nghị Trung ương 7 tập trung thảo luận về 3 đề án lớn: Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đây là những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị, chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và bảo đảm an sinh xã hội nên được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hết sức quan tâm.

Ngoài ra, dự kiến Trung ương cũng sẽ nghe báo cáo và cho ý kiến về kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp năm 2017; công tác cán bộ.

Theo chương trình, Hội nghị Trung ương lần thứ 7 dự kiến bế mạc vào ngày 12-5.

Dưới đây là một số hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 7:

Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 7 - Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 7

Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 7 - Ảnh 3.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng phát biểu tại phiên khai mạc

Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 7 - Ảnh 4.

Hội nghị Trung ương 7 xem xét, quyết định nhiều vấn đề hệ trọng

Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 7 - Ảnh 5.

Trong đó có công tác xây dựng đội ngũ cán bộ

Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 7 - Ảnh 6.

Vấn đề cải cách chính sách tiền lương

Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 7 - Ảnh 7.

Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 7 - Ảnh 8.

Và nhiều vấn đề quan trọng khác

B.T.N - Ảnh: VGP