Sáng 25-12, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Hội nghị Trung ương 9) khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.

Hội nghị Trung ương 9 dự kiến làm việc tới 27-12.

Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cho ý kiến về việc quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018. 

Cũng tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ theo quy định của Đảng.

Một số hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 9:

Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 9 - Ảnh 1.

Hội nghị Trung ương 9 khai mạc trọng thể

Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 9 - Ảnh 2.

Các đại biểu thông qua chương trình hội nghị

Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 9 - Ảnh 3.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu một số ý kiến có tính chất gợi mở, nêu vấn đề để Trung ương nghiên cứu, thảo luận, xem xét, quyết định

Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 9 - Ảnh 4.
Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 9 - Ảnh 5.

Các đại biểu dự hội nghị

Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 9 - Ảnh 6.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị

Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 9 - Ảnh 7.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đọc tờ trình về lấy phiếu tín nhiệm

Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 9 - Ảnh 8.
Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 9 - Ảnh 9.
Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 9 - Ảnh 10.
Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 9 - Ảnh 11.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ngoài giờ làm việc chính thức của hội nghị

Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 9 - Ảnh 12.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên ngoài giờ làm việc chính thức của hội nghị

Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 9 - Ảnh 13.
B.T.N. Ảnh: Nhật Bắc