Xem Lễ rước kiệu Ngọc Lộ mở đầu cho Lễ hội Khai ấn Đền Trần 2023 - Ảnh 1.

Lễ rước kiệu Ngọc Lộ là một trong những nghi lễ quan trọng trong Lễ hội khai ấn đền Trần (tỉnh Nam Định).

Xem Lễ rước kiệu Ngọc Lộ mở đầu cho Lễ hội Khai ấn Đền Trần 2023 - Ảnh 2.

Lễ rước kiệu Ngọc Lộ mang ý nghĩa tâm linh là rước Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông về bái tổ tiên triều và dự nghi lễ thờ thủy tổ dòng họ.

Xem Lễ rước kiệu Ngọc Lộ mở đầu cho Lễ hội Khai ấn Đền Trần 2023 - Ảnh 3.

Ngoài ra, nghi lễ còn mang ý nghĩa tri ân công đức các bậc tiên tổ, dung hòa các tôn giáo, tín ngưỡng và giáo dục truyền thống cho thế hệ con cháu.

Xem Lễ rước kiệu Ngọc Lộ mở đầu cho Lễ hội Khai ấn Đền Trần 2023 - Ảnh 4.

Được biết, đoàn rước kiệu Ngọc Lộ với khoảng 200 người, đi đầu là đoàn cờ ngũ sắc, nghi trượng, dàn bát âm, tiếp đến là kiệu sứ giả và cuối cùng là các phật tử tụng kinh.

Xem Lễ rước kiệu Ngọc Lộ mở đầu cho Lễ hội Khai ấn Đền Trần 2023 - Ảnh 5.

Nghi thức dâng hoa, lễ vật vào chùa Tháp chuẩn bị thực hành nghi lễ rước chân nhang Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Xem Lễ rước kiệu Ngọc Lộ mở đầu cho Lễ hội Khai ấn Đền Trần 2023 - Ảnh 6.

Đoàn rước kiệu Ngọc Lộ xuất phát từ Đền Trần tới chùa Phổ Minh (chùa Tháp) tổ chức các nghi lễ tại đây.

Xem Lễ rước kiệu Ngọc Lộ mở đầu cho Lễ hội Khai ấn Đền Trần 2023 - Ảnh 7.

Tại làng Tức Mặc, dân làng rước kiệu Ngọc Lộ từ chùa Phổ Minh đưa bát hương thờ Trần Nhân Tông sang đền Thiên Trường.

Xem Lễ rước kiệu Ngọc Lộ mở đầu cho Lễ hội Khai ấn Đền Trần 2023 - Ảnh 8.

Ông thủ từ đền Trần vào thượng điện chùa Tháp, nơi thờ đức vua Trần Nhân Tông làm lễ xin rước bát hương ra kiệu.

Xem Lễ rước kiệu Ngọc Lộ mở đầu cho Lễ hội Khai ấn Đền Trần 2023 - Ảnh 9.

Khi đoàn kiệu đến sân đền Thiên Trường thì tế chủ rút 5 nén hương ở bát hương kiệu Ngọc Lộ cắm vào bát hương chỗ thần vị đức vua Trần Nhân Tông trong đền Thiên Trường.

Xem Lễ rước kiệu Ngọc Lộ mở đầu cho Lễ hội Khai ấn Đền Trần 2023 - Ảnh 10.

Sau khi rước chân nhang, đoàn rước quay trở về đền Trần và tiếp tục thực hiện nghi lễ tại đền Thiên Trường.

Xem Lễ rước kiệu Ngọc Lộ mở đầu cho Lễ hội Khai ấn Đền Trần 2023 - Ảnh 11.
Xem Lễ rước kiệu Ngọc Lộ mở đầu cho Lễ hội Khai ấn Đền Trần 2023 - Ảnh 12.

Bên ngoài sân đền Thiên Trường nơi diễn ra Lễ khai ấn đền Trần đêm 14 tháng Giêng.

Xem Lễ rước kiệu Ngọc Lộ mở đầu cho Lễ hội Khai ấn Đền Trần 2023 - Ảnh 13.

Lễ khai ấn đền Trần sẽ diễn ra vào đêm 14 tháng Giêng.

Xem Lễ rước kiệu Ngọc Lộ mở đầu cho Lễ hội Khai ấn Đền Trần 2023 - Ảnh 14.
Xem Lễ rước kiệu Ngọc Lộ mở đầu cho Lễ hội Khai ấn Đền Trần 2023 - Ảnh 15.

Mặc dù chưa khai hội, nhưng đã có đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương tham dự lễ hội khai ấn đền Trần.

Hữu Hưng