Ngày 11-2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã họp cho ý kiến về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức QH.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật (UBPL) Hoàng Thanh Tùng cho biết về tỉ lệ đại biểu (ĐB) QH hoạt động chuyên trách, bên cạnh nhiều ý kiến tán thành quy định ít nhất là 35% tổng số ĐBQH như hiện nay thì cũng có không ít ý kiến đề nghị nâng lên mức 37%, 40% hoặc cao hơn nữa. Vì vậy, Thường trực UBPL và Ban Soạn thảo thể hiện thành 2 phương án. Theo đó, phương án 1 giữ quy định về tỉ lệ ĐBQH hoạt động chuyên trách ít nhất là 35% tổng số ĐBQH (tương đương 175 ĐB) như trong Luật Tổ chức QH hiện hành. Phương án 2 quy định tỉ lệ ĐBQH hoạt động chuyên trách ít nhất là 40% tổng số ĐBQH (tương đương 200 ĐB). Theo ông Hoàng Thanh Tùng, Thường trực UBPL và Ban Soạn thảo tán thành phương án 1.

Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực QH, cho rằng số lượng ĐBQH đã được bàn từ Đại hội XI và được ghi trong nghị quyết của trung ương. Theo đó, hướng phấn đấu từ 37%-40% sẽ thu hút được những người có kinh nghiệm, những chuyên gia đã từng công tác tại các cơ quan của QH và các bộ, ngành. "ĐBQH không giữ chức vụ sẽ có thêm điều kiện để thu hút chất xám, trí tuệ cho QH. Nếu luật quy định cứng 40% ĐBQH là ĐB chuyên trách, Hội đồng Bầu cử trung ương sẽ có căn cứ, dành 3%-5% cho số chuyên gia này. Còn những ĐBQH giữ chức vụ thì tỉ lệ vẫn 35% như hiện nay" - bà Tòng Thị Phóng đề nghị.

Một vấn đề được nhiều ĐB quan tâm nữa là việc nâng cấp 2 ban trực thuộc UBTVQH thành ủy ban của QH. Ông Hoàng Thanh Tùng cho biết Ban Công tác ĐB và Ban Dân nguyện (hiện thuộc UBTVQH) đã có đề án chuyển thành cơ quan chuyên môn thuộc QH gửi UBTVQH và kiến nghị bổ sung vào Luật Tổ chức QH quy định về địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan này.

Giảm 6 huyện, 544 xã

Cùng ngày, với 100% các ủy viên UBTVQH đã biểu quyết thông qua nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại 6 tỉnh, TP gồm: Thái Bình, Lào Cai, Khánh Hòa, Cao Bằng, Hà Nội và Cần Thơ. Theo đề án sắp xếp, 6 địa phương sẽ giảm được 2 đơn vị hành chính cấp huyện, 44 đơn vị hành chính cấp xã và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2020.

Tính đến nay, sau sắp xếp tại 44 tỉnh, TP, cả nước giảm được 6 đơn vị cấp huyện và 544 đơn vị cấp xã.

Thế Dũng