Ngày 10-11, kỳ họp HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành kỳ họp thứ 18. Tại đây, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, làm Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - Ảnh 1.

Các đại biểu bỏ phiếu tại kỳ họp

Ông Đồng Văn Thanh sinh ngày 24-6-1969. Quê quán: xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Trình độ: Cử nhân Xã hội học, Cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, ông từng là Chánh Văn phòng Huyện ủy Châu Thành A, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Tháng 6-2007, ông giữ chức Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Từ tháng 5-2011 là Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang.

Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - Ảnh 2.

Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 27-8-2014, tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Hậu Giang khóa VIII, ông Thanh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 với tỷ lệ số phiếu bầu đạt 100%. Từ tháng 10-2015 đến tháng 10-2020, ông là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra ngày 13-10 vừa qua, ông Đồng Văn Thanh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang Trường