Ngày 13-12, UBND tỉnh Quảng Trị có buổi làm việc với Tổng Cục Đường bộ Việt Nam để thảo luận về việc giảm mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho 2 dự án: Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn TP.Đông Hà đến thị xã Quảng Trị và Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km 741+170- Km 756+705, tỉnh Quảng Trị (lần 2).

Sau khi thảo luận, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Trị, Sở GTVT tỉnh Quảng Trị, Công ty TNHH BOT Quảng Trị đã thống nhất các nội dung về phương án giảm giá.

Chấp thuận giảm mức thu phí qua trạm BOT Quảng Trị - Ảnh 1.

Trạm BOT Đông Hà, Quảng Trị

Theo đó, đối với phạm vi giảm giá dịch vụ: giảm giá vùng lân cận cho các phương tiện của các chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú, các tổ chức doanh nghiệp có trụ sở chính đóng trên địa bàn TP. Đông Hà, thị xã  Quảng Trị và các xã thuộc huyện Hải Lăng, huyện Triệu Phong trong vòng bán kính 10 km tính từ trạm thu phí. Đối tượng và tỉ lệ giảm giá dịch vụ: Các loại xe buýt giảm 100%, các loại phương tiện không sử dụng để kinh doanh giảm 50% và các loại phương tiện khác giảm 40%.

Theo biên bản đàm phám, UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với nhà đầu tư thực hiện các bước về việc miễn, giảm mức thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiên qua trạm thu giá BOT Đông Hà, Quảng Trị, Km 763+800/QL1. Kết quả thực hiện gửi về Tổng Cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 25-12.

Trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam nhận được văn bản 6151/UBND-CN ngày 5-12-2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giảm mức phí dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện qua trạm thu giá BOT Đông Hà tại Km 763+800/QL 1.

Tin- ảnh: H. Phong