Chỉ số năng lực quản lý môi trường của Việt Nam tăng hay giảm? - Ảnh 1.

Chỉ số EPI và xếp hạng của Việt Nam năm 2014

Liên quan đến thông tin Chỉ số Năng lực quản lý môi trường (EPI) của Việt Nam năm 2018 là 132/180 nước, tụt 53 bậc so với năm 2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) cho biết chỉ số EPI là một phương pháp đánh giá và xếp hạng thứ tự hiệu quả môi trường trong các chính sách của một quốc gia. EPI được phát triển bởi Đại học Yale (Trung tâm Luật và Chính sách Môi trường Yale) và Đại học Columbia (Trung tâm Mạng Thông tin Khoa học Trái đất Quốc tế) cùng sự hợp tác với Diễn đàn Kinh tế Thế giới và Trung tâm Nghiên cứu Liên Chung của Ủy ban châu Âu.

Nằm trong danh sách các nước đưa vào danh sách đánh giá, Bộ TN-MT khẳng định EPI của Việt Nam qua 6 năm có sự chuyển biến khá tích cực.

Cụ thể, năm 2012, EPI của Việt Nam đứng thứ 79 trên tổng 132 quốc gia được đánh giá.

Năm 2014, Việt Nam đứng thứ 136 trên tổng 178 quốc gia được đánh giá với EPI là 38.17.

Năm 2016, Việt Nam đứng thứ 131 trên tổng 180 quốc gia đánh giá với EPI là 58.5

Năm 2018, Việt Nam đứng thứ 132 trên tổng 180 quốc gia đánh giá với EPI là 46.96

Chỉ số năng lực quản lý môi trường của Việt Nam tăng hay giảm? - Ảnh 2.

Chỉ số EPI và xếp hạng của Việt Nam năm 2018

Bộ TN-MT nhấn mạnh nếu đánh giá xếp hạng chỉ số Năng lực quản lý môi trường của Việt Nam năm 2018 cần so sánh với năm 2014, bởi số lượng quốc gia được đánh giá là tương đối gần so với năm 2018 (178 quốc gia so với 180 quốc gia).

"Như vậy, Chỉ số Năng lực quản lý môi trường của Việt Nam đã tăng 4 bậc từ 136 (năm 2014) lên 132 (năm 2018). Còn năm 2012, chỉ 132 quốc gia được đánh giá nên thứ hạng của Việt Nam cũng sẽ cao hơn nhiều, do vậy lấy năm 2012 so sánh với năm 2018 sẽ không chính xác"- Bộ TN-MT khẳng định.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương mới đây, Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà cũng cho biết về vấn đề môi trường, theo đánh giá về chỉ số năng lực quản lý môi trường EPI, Việt Nam đã tăng 4 bậc từ 136 của năm 2014 lên 132 trong tổng số 180 quốc gia trong năm 2018.

"Con số đánh giá này là hoàn toàn độc lập và nói lên rằng: cùng một nhịp độ phát triển tăng nhanh như vậy thì việc Việt Nam giữ được số hạng môi trường giảm đi 4 bậc, cho thấy một nỗ lực rất lớn của các ngành, các địa phương, đặc biệt là sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách về môi trường"- Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

Trên thế giới, việc áp dụng bộ tiêu chí, chỉ số liên quan đến đánh giá, xếp hạng công tác bảo vệ môi trường đã trở nên phổ biến. Ở cấp độ toàn cầu, Bộ chỉ số đánh giá hoạt động môi trường (EPI) được áp dụng chính thức từ năm 2008. Đến nay, Bộ chỉ số này vẫn dùng để đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động môi trường cho hầu hết các nước trên thế giới với định kỳ 2 năm một lần.
Văn Duẩn