Ngày 23-4, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc về tình hình, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, ổn định phát triển kinh tế - xã hội và một số nội dung quan trọng khác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.

Sớm khắc phục hậu quả do dịch

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ đã chủ động đánh giá đúng tình hình, diễn biến của dịch bệnh, đưa ra các giải pháp quyết liệt, kịp thời, phù hợp với thực lực của đất nước.

Quan điểm xuyên suốt là "chống dịch như chống giặc"; huy động sức mạnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội; "lấy phòng dịch làm ưu tiên", "khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, khoanh vùng, dập dịch triệt để từ bên trong, chữa trị hiệu quả", "chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế trước mắt để bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của người dân". Đến nay, Việt Nam đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng, thực hiện nhiệm vụ kép vừa bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân vừa duy trì sản xuất - kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội.

Thắng lợi bước đầu quan trọng này là kết quả của sự quyết tâm cao, ý chí thống nhất trong hành động của toàn Đảng, toàn quân và sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân cả nước. Điều này thể hiện sức mạnh đoàn kết, truyền thống yêu nước, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc; củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước; khẳng định tính ưu việt và bản chất tốt đẹp của chế độ ta, của hệ thống chính trị nước ta.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều nhất trí cao với báo cáo đánh giá tình hình và những kết quả đạt được trong công tác phòng chống dịch Covid-19; đồng thời đề xuất các giải pháp vĩ mô nhằm điều hành hiệu quả, khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, sớm khắc phục những ảnh hưởng do đại dịch gây ra.

Chọn đúng người cho đất nước - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Giàu - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội - phát biểu tại hội nghị Ảnh: TTXVN

Chống dịch, phục hồi kinh tế

Các ý kiến đồng tình cao với việc triển khai kịp thời nhiều giải pháp hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, cần đánh giá toàn diện tác động của đại dịch đối với nền kinh tế, từ đó có những bước đi phù hợp, nới lỏng từng phần cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, kích cầu tiêu dùng. Nếu không xử lý tốt việc này, dân sẽ khó khăn.

Các ý kiến nhất trí cao việc Bộ Chính trị ra Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Việc điều chỉnh các mục tiêu, chỉ tiêu không chỉ nhằm ứng phó trong giai đoạn trước mắt mà cần tính đến lâu dài trên cơ sở dự báo tình hình sắp tới, đặt trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi lớn. Trong đó, nhấn mạnh cần tập trung sức mạnh, sự đoàn kết, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và toàn dân tộc để vượt qua khó khăn, thử thách; thực hiện thành công nhiệm vụ kép - vừa tập trung cao độ phòng chống dịch vừa nỗ lực cao nhất để phục hồi và phát triển kinh tế, ổn định xã hội, đời sống nhân dân và tăng cường quốc phòng an ninh, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại - coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước, của các cấp, các ngành trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ kết quả chúng ta làm được trong phòng chống dịch Covid-19 vừa rồi là rất mừng, qua đây củng cố niềm tin trong dân; tăng thêm uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế; dân tin Đảng, tin chế độ. Kết quả đó là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của toàn dân.

Đề cao công tác nhân sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh công tác nhân sự là công tác vô cùng quan trọng nhưng cũng vô cùng phức tạp, nhạy cảm, vì nó liên quan đến con người, danh dự, chế độ chính sách…; dễ nảy sinh vấn đề, tâm tư, day dứt nên cần tiến hành theo một quy trình khoa học, chặt chẽ, công tâm, khách quan. Trong quá trình lựa chọn phải lấy phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tiêu chuẩn, hiệu quả, uy tín của bản thân trong công việc… làm thước đo chủ yếu; phải bố trí đúng người đúng việc, tạo ê-kíp ăn ý, đoàn kết, thống nhất tạo nên sức mạnh. Bởi vậy, cần nêu cao vai trò của tổ chức Đảng, tránh giản đơn, tùy tiện, vô nguyên tắc, không để lọt vào bộ máy những người không đáp ứng tiêu chuẩn, không đủ đức đủ tài dẫn đến hại nước hại dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh phải làm thật tốt công tác nhân sự, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng, xứng đáng với niềm tin yêu, sự mong đợi của toàn Đảng, toàn dân và quân ta. 

Phải làm nhân sự cho tốt

Về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng là chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cán bộ chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu; nếu chọn đúng người thì đất nước phát triển, nhân dân được nhờ. Trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương là phải làm việc này cho tốt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Phải xác định rõ yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, cơ cấu "đẹp" nhưng phải bảo đảm tiêu chuẩn, trong mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng thì chất lượng là quan trọng. Phải làm sao lựa chọn được những cán bộ vừa có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; vừa có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược, có cả đức và tài. Đây không chỉ là nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, mà của cả hệ thống chính trị.

Hồng Kỳ