Ngày 21-1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo), đã chủ trì phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019.

Thi hành kỷ luật hơn 650 đảng viên

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo - nhấn mạnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhất là năm 2018, phòng chống tham nhũng (PCTN) đạt được nhiều kết quả toàn diện. Trước hết là công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật về PCTN có bước tiến mới quan trọng; từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để "không thể tham nhũng". Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc về tham nhũng, kinh tế có sức cảnh báo, răn đe mạnh mẽ, khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, nhà nước "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai".

Trong năm 2018, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 650 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái; Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT trung ương đã thi hành kỷ luật 38 cán bộ, đảng viên diện trung ương quản lý. Còn tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay đã thi hành kỷ luật hơn 60 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý...

Về xử lý tài sản tham nhũng, trong năm 2018, qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính gần 108.000 tỉ đồng, hơn 1.000 ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 2.080 tập thể và nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 101 vụ, 151 đối tượng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính gần 319.000 tỉ đồng, hơn 7.200 ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 5.932 tập thể và nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 311 vụ, 481 đối tượng. Trong đó, đáng chú ý là đã tập trung thanh tra, công khai kết luận thanh tra, xử lý nghiêm sai phạm tại nhiều dự án gây thất thoát, thua lỗ lớn, như vụ việc MobiFone mua 95% cổ phần AVG; việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn; các dự án, gói thầu liên quan đến Đinh Ngọc Hệ ("Út trọc")…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ những mặt hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục như: việc kết luận thanh tra một số dự án trọng điểm, tiến độ điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án, xác minh một số vụ việc còn chậm so với yêu cầu của Ban Chỉ đạo; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở còn hạn chế; tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực ("tham nhũng vặt") vẫn xảy ra ở nhiều nơi; kết quả thu hồi tài sản tham nhũng qua công tác thi hành án còn thấp…

Chống tham nhũng: Bất kể người đó là ai! - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại phiên họpẢnh: TTXVN

Tạo cơ chế "không thể tham nhũng"

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng trong năm 2019, công tác PCTN không được chủ quan, thỏa mãn, không được bằng lòng với những kết quả đạt được mà vẫn phải kiên trì, tiếp tục làm với một quyết tâm cao hơn, đẩy mạnh hơn và hiệu quả hơn. Những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện là: tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và PCTN, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ cơ bản hoàn thành một bước về xây dựng cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để "không thể tham nhũng".

Song song đó, chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất một số chủ trương, định hướng lớn về công tác PCTN để phục vụ cho việc xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng và nhà nước về PCTN; nhất là quy định của trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương...

Những nhiệm vụ trọng tâm khác được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý quyết liệt thực hiện là chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế đã được khởi tố, điều tra; kịp thời phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc mới. Đặc biệt, trong năm 2019, tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra 21 vụ án, truy tố 22 vụ án, xét xử sơ thẩm 27 vụ án, xét xử phúc thẩm 10 vụ án và kết thúc xử lý đối với 43 vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng quán triệt chỉ đạo tập trung đẩy mạnh hơn nữa PCTN ở địa phương, cơ sở; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng "tham nhũng vặt"…

Cho ý kiến nhiều báo cáo quan trọng

Cũng tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã cho ý kiến nhiều báo cáo quan trọng, trong đó có báo cáo kết quả chỉ đạo, xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo trong năm 2018; báo cáo kết quả sơ kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo Kế hoạch số 08-KH/TW của Bộ Chính trị. Ban Chỉ đạo cũng quyết định bổ sung 2 vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 8 vụ án, 6 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã kết thúc việc giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thế Dũng