Đây là con số không thể nào tin được; né tránh quá nhiều và cho thấy tổ chức thực hiện ở nơi này, nơi khác quá kém, thiếu bản lĩnh. Ở Trung ương, Tổng Bí thư rất quyết liệt trong chủ trì hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, nhiều cơ quan nói phòng, chống tham nhũng, nhưng anh này chống tham nhũng, anh kia chống lưng, không biết anh nào chống thật và anh nào chống giả".

Đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim, phát biểu tại cuộc họp Quốc hội về phòng, chống tham nhũng năm 2017, sau khi báo cáo của Chính phủ nêu số liệu trong năm 2016, có hơn 1,1 triệu bản kê khai tài sản của cán bộ, công chức nhưng chỉ có 3 người không trung thực...

NLDO