Chiều nay 1-4, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình Quốc hội (QH) miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Theo Tờ trình của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tại kỳ họp thứ nhất QH khóa XIV, ông Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị Khóa XII được QH tín nhiệm bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, theo đánh giá của Chủ tịch nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc vào chiều 1-4-2021

“Nay do yêu cầu sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội XIII của Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước và công tác cán bộ, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc” - tờ trình thể hiện.

Theo chương trình kỳ họp, sáng mai 2-4, QH miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín, sau đó QH thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Tiếp theo đó, Ủy ban Thường vụ QH trình QH miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20-7-1954. Quê quán: xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV. Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng kinh qua các chức vụ từ chuyên viên; Phó Văn phòng; Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng cho tới Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ; Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 7-4-2016, tại kỳ họp lần thứ 11 QH khóa XIII, được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ.

26-7-2016, tại kỳ họp lần thứ nhất QH khóa XIV, được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nhân sự đề cử vào chức danh Thủ tướng chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố. Tuy nhiên, danh sách người các cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu QH khóa XV cho thấy Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính được giới thiệu ứng cử khối Chính phủ.

Còn với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc trước đó đã xác nhận ông Nguyễn Xuân Phúc đã được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch nước và ứng cử QH khóa XV ở khối Chủ tịch nước.

Văn Duẩn - Minh Chiến