Ngày 27-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, đã được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị 25B, đường Quang Trung, TP Thanh Hóa. Trước đó, chiều 26-10, Đại hội đã diễn ra phiên trù bị.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

Dự chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Cùng về dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang...

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề: "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử; khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm vững chắc an ninh - quốc phòng; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại". Phương châm hành động của Đại hội: "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển".

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 có khoảng 700 đại biểu, trong đó có 448 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 229.424 đảng viên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 2.

Ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015-2020

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, cho biết trong 5 năm, từ 2015-2020, mặc dù chịu nhiều tác động bất lợi trong bối cảnh chung của thế giới và khu vực, nhưng Thanh Hóa đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân dự kiến đạt 12,1%, vượt mục tiêu Đại hội XVIII đã đề ra, trong nhóm các tỉnh, TP có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Đã có 8 đơn vị cấp huyện, 313 xã (chiếm 65,75%) đạt chuẩn nông thôn mới, vượt cao so với mục tiêu Đại hội; tỉ lệ đô hóa dự kiến đạt 35%, đạt mục tiêu Đại hội; bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc theo hướng hiện đại, văn minh...

Giáo dục mũi nhọn và thể thao thành tích cao luôn đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; xã hội hóa y tế được đẩy mạnh, đã ứng dụng, chuyển giao thành công nhiều kỹ thuật mới tại các bệnh viện tuyến tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm, giữ vững ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 3.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, sáng tạo, đạt nhiều kết quả; là một trong các tỉnh đi đầu trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền được nâng cao. Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất lớn và có ý nghĩa quan trọng; có thể khẳng định chưa bao giờ Thanh Hóa có được tiềm lực và vị thế như ngày nay; đó là cơ sở, điều kiện để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục vững bước tiến lên, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế.

Về mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025, Thanh Hóa đề ra 27 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 11% trở lên; GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 5.200 USD; tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 750.000 tỉ đồng, tăng thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 10% trở lên; kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt 8 tỉ USD; sản lượng lương thực hàng năm ổn định ở mức 1,5 triệu tấn; số doanh nghiệp thành lập mới 5 năm đạt 15.000 doanh nghiệp; tỉ lệ đô thị hóa năm 2025 đạt 40% trở lên; đến hết năm 2025 có 17 huyện, thị xã, TP, 88% số xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Thanh Hóa cũng đề ra 6 chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phá giai đoạn 2021-2025 gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; phát triển du lịch; nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế; phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 4.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025 có khoảng 700 đại biểu, trong đó có 448 đại biểu chính thức

3 khâu đột phá gồm: Đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn; đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; chủ động, tích cực tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Tuấn Minh