Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng vừa ký văn bản gửi các sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND huyện, thị xã, TP trong tỉnh, yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục tình trạng giải quyết thủ tục hành chính quá hạn tại địa phương này.

Chủ tịch Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị công khai xin lỗi vì “ngâm” gần 4.000 hồ sơ - Ảnh 1.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thăm Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa vào tháng 11-2018

Theo nội dung văn bản, qua Báo cáo số 1140/BC-VPCP ngày 13-2 của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương năm 2018, tại tỉnh Thanh Hóa có gần 4.000 hồ sơ quá hạn.

Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã có văn bản yêu cầu, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND huyện, thị xã, TP; xã, phường, thị trấn… công khai xin lỗi, thông báo lý do quá hạn, gia hạn thời gian trả kết quả kịp thời, đầy đủ cho tổ chức, công dân theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 876/2017/QĐ-UBND ngày 27-3-2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Không được để xảy ra tình trạng chậm trả kết quả và chậm văn bản trả lời, xin lỗi. Các kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải được công khai đầy đủ, thường xuyên cho tổ chức, công dân biết.

Rà soát số liệu giải quyết quá hạn, xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan, có biện pháp khắc phục kịp thời. Nghiêm khắc xử lý đối với cá nhân, cơ quan, đơn vị tiếp tục để xảy ra tình trạng giải quyết quá hạn. Chủ động áp dụng các giải pháp như: Ứng dụng công nghệ thông tin, bố trí nhân lực, cơ sở vật chất... để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị.

Kết quả công tác giải quyết thủ tục hành chính sẽ được xem xét làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua khen thưởng, kỷ luật của cá nhân, cơ quan, đơn vị hằng năm.

Được biết, trong tháng 1-2019, Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận 7.189 hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân. Trong đó, có 9 hồ sơ quá hạn đã giải quyết; 8 hồ sơ quá hạn đang giải quyết; 220 hồ sơ chờ bổ sung; 197 hồ sơ trả lại hoặc xin rút.

Tuấn Minh