Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, vừa ký công văn yêu cầu các sở ngành, địa phương liên quan phối hợp giải quyết các dự án đầu tư chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ông Thanh yêu cầu các sở ngành, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý tăng cường trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý đối với các dự án chậm tiến độ, không đưa đất vào sử dụng đúng quy định (thời gian, mục đích…); nhất là các dự án kéo dài, gây bức xúc trong dư luận và nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo nóng về các dự án chậm tiến độ - Ảnh 1.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, kiểm tra tiến độ các dự án trên địa bàn tỉnh

Trong đó, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác hướng dẫn, theo dõi, quản lý, giám sát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư tại địa phương. Kiên quyết tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, không để phát sinh thêm các dự án chậm tiến độ trên địa bàn.

Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan trong công tác quản lý nhà nước dẫn đến chậm tiến độ triển khai các dự án đầu tư và các tồn tại, vướng mắc, kéo dài, phát sinh các vụ việc phức tạp trong thời gian qua, làm ảnh hưởng đến hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước và môi trường đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu thực hiện quan điểm "kiên quyết trong xử lý thu hồi", "dễ làm trước, khó làm sau", đảm bảo "đúng quy định pháp luật, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan"; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thống kê, phân loại các nhóm dự án chậm tiến độ, các tồn tại, vướng mắc chính dẫn đến chậm tiến độ để xác định cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết đối với từng dự án cụ thể; phấn đấu xử lý, giải quyết dứt điểm các dự án chậm tiến độ trước ngày 31-12-2024.

Trước mắt, cần tập trung phối hợp để giải quyết đối với từng nhóm dự án gồm: dự án khai thác khoáng sản; dự án đầu tư không hoạt động; dự án xản xuất, kinh doanh chậm tiến độ; dự án nhà ở, khu dân cư, khu đô thị; dự án thực hiện trong các khu công nghiệp; dự án thực hiện trong các cụm công nghiệp; dự án nông nghiệp có quy mô sử dụng đất lớn.

Đối với từng nhóm dự án, ông Lê Trí Thanh yêu cầu xem xét toàn diện về các điều kiện khách quan, chủ quan để tập trung tháo gỡ, tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp tục triển khai đồng thời kiên quyết xử lý, thu hồi đối với các dự án chậm tiến độ, khiến người dân bức xúc…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phân công nhiệm vụ cho các lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo giải quyết đối với các nhóm dự án. Cụ thể, ông Lê Trí Thanh sẽ trực tiếp chỉ đạo, giải quyết nhóm dự án đầu tư lĩnh vực khai thác khoáng sản, xử lý môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang trực tiếp chỉ đạo giải quyết nhóm dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu dân cư, khu đô thị (trừ nhà ở xã hội).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu trực tiếp chỉ đạo giải quyết nhóm dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp, sản xuất công nghiệp, thủy điện, thương mại dịch vụ (siêu thị, chợ, trung tâm thương mại,…), thương mại, dịch vụ phục vụ du lịch (khách sạn, khu nghỉ dưỡng - resort, khu du lịch,…) lĩnh vực nông nghiệp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn trực tiếp chỉ đạo giải quyết các dự án nhà ở xã hội, y tế tư nhân, giáo dục đào tạo, bảo trợ xã hội và dạy nghề tư thục, công viên nghĩa trang.

Trần Thường