Theo kết luận của Thanh tra TP HCM, trong quá trình thực hiện dự án nâng cấp Nhà Thiếu nhi TP, Thành đoàn TP và các đơn vị tham gia thực hiện dự án còn thiếu sót, khuyết điểm, trong đó có trách nhiệm của Thành đoàn là chủ đầu tư dự án và là cơ quan chủ quản của Nhà Thiếu nhi TP.

Cụ thể, đối với việc lựa chọn nhà thầu, các thành viên thuộc Ban Quản lý dự án nâng cấp Nhà Thiếu nhi TP tại thời điểm tổ chức đấu thầu các gói thầu của dự án đều không có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, là không phù hợp với quy định.

Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu Ban Thường vụ Thành đoàn rút kinh nghiệm - Ảnh 1.

Nhà Thiếu nhi TP HCM. Ảnh: Internet

Việc Thành đoàn không thực hiện đăng tải thông tin kế hoạch đấu thầu trên trang Hệ thống đấu thầu điện tử của Bộ Kế hoạch và đầu tư mà giao Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn xây dựng Bửu Thành thực hiện là không thực hiện đúng trách nhiệm của chủ đầu tư.

Việc Thành đoàn và Công ty TNHH tư vấn thiết kế Thái An chưa làm rõ trong biên bản thương thảo hợp đồng về nguồn gốc, xuất xứ, chủng loại của vật tư, thiết bị chủ yếu sử dụng cho gói thầu Trạm biến áp 750kva (gói thầu số 14) nhưng Công ty Thái An đã có tờ trình, Ban Quản lý dự án đã có Báo cáo thâm định và Thành đoàn phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1663-QĐ/TĐTN-VP ngày 3 tháng 6 năm 2016 là thực hiện không đúng quy định

Việc Thành đoàn chấp nhận bảo lãnh dự thầu bằng hình thức nộp tiền mặt của một số đơn vị dự thầu tại thời điểm đóng thầu của gói thầu trang thiết bị âm thanh phòng chiếu phim 3D, màn chiếu, máy chiếu phim chuyên dụng và trang thiết bị âm thanh, ánh sáng hội trường (gói thầu số 16), gói thầu trang thiết bị bàn ghế, thiết bị văn phòng (gói thầu số 17) và gói thầu thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy và chống sét (gói thầu số 18) là không đúng yêu cầu trong hồ sơ mời thầu và theo quy định…

Quá trình thanh tra trực tiếp tại Dự án nâng cấp Nhà Thiếu nhi TP, Thanh tra TP nhận thấy các đơn vị tham gia thực hiện dự án đều có sai sót. Trong đó, Công ty TNHH Xây dựng Kiến trúc Miền Nam (đơn vị thiết kế kỹ thuật thi công và lập tổng dự toán) sai sót về thiết kế và lập dự toán thiêu, tính toán và bố trí bàn ghế chưa hợp lý, chính xác.

Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Thái An (đơn vị tư vấn đấu thầu) sai sót về lập hồ sơ mời thầu và đánh giá các hồ sơ dự thầu.

Liên danh Công ty CP Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng TP HCM và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tư vấn xây dựng Bửu Thành (đơn vị tư vấn giám sát) sai sót về giám sát việc thi công và xác nhận, nghiệm thu khối lượng hoàn thành chưa chính xác. Các nhà thầu thi công tại các gói thầu cũng đều có sai sót (riêng đối với Công ty CP đầu tư xây dựng Thanh Niên là đơn vị thi công xây lắp phải nộp lại ngân sách nhà nước số tiền 140.360.287 đồng).

Thành đoàn với trách nhiệm là chủ đầu tư, tham gia tất cả các giai đoạn của quá trình thực hiện dự án nên đối với các sai sót của các đơn vị đã nêu trên, ngoài trách nhiệm chính thuộc các đơn vị trực tiếp thực hiện, còn có trách nhiệm của Thành đoàn. Thành đoàn phải nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc để chấn chỉnh, khấc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế; qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng tại Thành đoàn, nhằm thực hiện tốt các dự án khác trong thời gian tới.

Từ kết luận thanh tra nêu trên, Chánh Thanh tra TP kiến nghị và đã được chủ tịch UBND TP kết luận, chỉ đạo yêu cầu Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức rút kinh nghiệm trong tập thế lãnh đạo Ban Thường vụ Thành đoàn, Ban Quản lý dự án nâng cấp Nhà Thiếu nhi TP và các phòng, ban, cá nhân có liên quan đến các thiếu sót, khuyết điểm đã nêu tại phần kết luận thanh tra; chấn chỉnh, khắc phục các sai sót trong việc lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu, phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, thương thảo hợp đồng, giám sát việc thực hiện của các nhà thầu và nghiệm thu khối lượng. Qua đó, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc để củng cố và nâng cao hiệu qua công tác quản lý đầu tư xây dựng tại các dự án...

Bảo Ngọc