Ngày 9-10, UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết đơn vị này vừa có kết luận thanh tra về khu đất ở trung tâm xã Hoàn Trạch bị tố chiếm dụng trái luật và ra quyết định thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cấp cho hộ gia đình ông Hoàng Quang Trung – Chủ tịch UBND xã này.

Diện tích mà ông Hoàng Quang Trung chiếm dụng là 818 m2 thuộc thửa đất 348, tờ bản đồ địa chính số 14, tại thôn 6, là khu vực đắc địa của trung tâm xã Hoàn Trạch.

Theo kết luận, khu đất này trước đây do Hợp tác xã Tứ Hoàn quản lý. Từ năm 1987 đến năm 1991 làm nhà mẫu giáo phục vụ cho trẻ trên địa bàn. Đến năm 1994, HTX Tứ Hoàn giải thể, khu đất được giao lại cho UBND xã Hoàn Trạch quản lý.

Chủ tịch xã phù phép khu đất công định giá hàng tỉ đồng về phần mình - Ảnh 1.

Khu đất mà ông Hoàng Quang Trung – Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch - chiếm dụng trái luật

Năm 2003, UBND xã Hoàn Trạch tổ chức bán thanh lý đấu giá nhà mẫu giáo Tứ Hoàn cũ với số tiền 8,5 triệu đồng, ông Hoàng Quang Trung (lúc đó là Phó Chủ tịch UBND xã) trúng đấu giá. Tuy nhiên, quá trình tổ chức đấu giá thanh lý tài sản nhà nước chỉ diễn ra "bằng miệng".

UBND xã Hoàn Trạch không có văn bản đề nghị thanh lý tài sản và các hồ sơ, giấy tờ liên quan trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trước khi bán thanh lý tài sản nhà nước…, những vấn đề này đều trái quy định pháp luật.

Trong quá trình kê khai xin cấp GCNQSDĐ, ông Trung đã kê khai sai lệch nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất trong đơn đề nghị. Dù thời điểm đó, UBND xã Hoàn Trạch xác định sai nguồn gốc thửa đất này nhưng vẫn cố tình hợp thức hóa mảnh đất để giúp ông Trung. Năm 2013, UBND huyện Bố Trạch cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Hoàng Quang Trung và vợ là Hoàng Thị Đường.

Năm 2016, ông Trung đã làm đơn xin tách thửa đất trên thành 3 thửa đất mới và đã được UBND huyện Bố Trạch cho phép. Một năm sau, ông Trung tiếp tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây hằng năm sang đất ở. Khu vực này là trung tâm xã Hoàn Trạch được định giá hàng tỉ đồng.

Từ những sai phạm nghiêm trọng trên, UBND huyện Bố Trạch yêu cầu xử lý kỷ luật nghiêm minh các cá nhân, tổ chức liên quan. Giao Phòng Tài nguyên - Môi trường tham mưu UBND huyện thu hồi, hủy bỏ các quyết định cấp GCNQSDĐ đối với hộ ông Hoàng Quang Trung.

Hoàng Phúc