Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII (Hội nghị Trung ương 15) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, kết thúc Hội nghị sớm hơn 1,5 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Sáng nay 17-1, tại Trụ sở Trung ương Đảng ở Thủ đô Hà Nội, đã diễn ra lễ bế mạc Hội nghị Trung ương 15 (khóa XII). Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, tại Hội nghị lần này, Trung ương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và biểu quyết thông qua nhân sự đề cử bổ sung một số đồng chí lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, bổ sung một số đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XII thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khóa XIII và một số đồng chí lần đầu thuộc trường hợp "đặc biệt" tham gia Ủy viên Trung ương chính thức.

Trung ương cũng đã thông qua nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khóa XIII và danh sách để cử các đồng chí ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII với số phiếu tập trung rất cao.

Chùm ảnh: Bế mạc Hội nghị Trung ương 15 - Ảnh 1.

Bế mạc Hội nghị Trung ương 15 - Ảnh: Nhật Bắc

Chùm ảnh: Bế mạc Hội nghị Trung ương 15 - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị - Ảnh: Nhật Bắc

Chùm ảnh: Bế mạc Hội nghị Trung ương 15 - Ảnh 3.

Với số phiếu tập trung rất cao, Hội nghị trung ương 15 đã kết thúc sớm 1,5 ngày so với dự kiến

Chùm ảnh: Bế mạc Hội nghị Trung ương 15 - Ảnh 4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị - Ảnh: TTXVN

Chùm ảnh: Bế mạc Hội nghị Trung ương 15 - Ảnh 5.

Ảnh: TTXVN

Chùm ảnh: Bế mạc Hội nghị Trung ương 15 - Ảnh 6.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự bế mạc Hội nghị - Ảnh: TTXVN

Chùm ảnh: Bế mạc Hội nghị Trung ương 15 - Ảnh 7.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự bế mạc Hội nghị - Ảnh: TTXVN

Chùm ảnh: Bế mạc Hội nghị Trung ương 15 - Ảnh 8.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự bế mạc Hội nghị - Ảnh: TTXVN

Chùm ảnh: Bế mạc Hội nghị Trung ương 15 - Ảnh 9.

Các đại biểu dự bế mạc Hội nghị - Ảnh: TTXVN

Chùm ảnh: Bế mạc Hội nghị Trung ương 15 - Ảnh 10.
Chùm ảnh: Bế mạc Hội nghị Trung ương 15 - Ảnh 11.

Ảnh: TTXVN

Chùm ảnh: Bế mạc Hội nghị Trung ương 15 - Ảnh 12.

Ảnh: Nhật Bắc

B.T.N. - Ảnh: Nhật Bắc, TTXVN