Sáng 11-5, Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên khai mạc.

Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ bàn và quyết định về các vấn đề: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Một số hình ảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 12:

Chùm ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 12 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Chùm ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 12 - Ảnh 2.

Hội nghị Trung ương lần thứ 12 khai mạc trọng thể. tại Hà Nội

Chùm ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 12 - Ảnh 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị

Chùm ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 12 - Ảnh 4.
Chùm ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 12 - Ảnh 5.
Chùm ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 12 - Ảnh 6.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên khai mạc

Chùm ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 12 - Ảnh 7.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thông báo nội dung kỳ họp

Chùm ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 12 - Ảnh 8.

Các đại biểu thông qua chương trình hội nghị

Chùm ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 12 - Ảnh 9.
Chùm ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 12 - Ảnh 10.
Chùm ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 12 - Ảnh 11.
Chùm ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 12 - Ảnh 12.