Đã hơn 2 ngày trôi qua, từ khi BV Đà Nẵng bị phong tỏa , đội ngũ y bác sĩ- những người đứng tuyến đầu chống dịch Covid- 19 luôn bận rộn với bao công việc nhưng họ vẫn hết lòng chăm sóc người bệnh để hoàn thành thiên sứ của người thầy thuốc.

"Tất cả chúng tôi chưa ai trong đời thầy thuốc mà có kinh nghiệm sống và làm việc khi phong toả bệnh viện, phong toả khu phố. Tất cả đều là trải nghiệm lần đầu, nhưng với bản năng thương yêu đồng loại, thương yêu con người và bằng tri thức có được, chúng tôi đã hình thành các kỹ năng mới: tính toán để sinh tồn", lời tâm sự của một bác sĩ trong khu phong tỏa.

(Ảnh do các Y, bác sĩ BV Đà Nẵng cung cấp)

Chùm ảnh: Một ngày bận rộn của đội ngũ y bác sĩ BV Đà Nẵng trong khu phong tỏa - Ảnh 1.

Các y, bác sĩ nhận thực phẩm để chuyển vào khu cách ly phong tỏa BV Đà Nẵng

Chùm ảnh: Một ngày bận rộn của đội ngũ y bác sĩ BV Đà Nẵng trong khu phong tỏa - Ảnh 2.

Chuẩn bị thức ăn để chuyển cho bệnh nhân

Chùm ảnh: Một ngày bận rộn của đội ngũ y bác sĩ BV Đà Nẵng trong khu phong tỏa - Ảnh 3.

Phân phát suất ăn cho những người bị cách ly trong bệnh viện

Chùm ảnh: Một ngày bận rộn của đội ngũ y bác sĩ BV Đà Nẵng trong khu phong tỏa - Ảnh 4.

Các suất ăn đã sẵn sàng

Chùm ảnh: Một ngày bận rộn của đội ngũ y bác sĩ BV Đà Nẵng trong khu phong tỏa - Ảnh 5.

Các y bác sĩ giỏi cả nước được tăng cường về BV Đà Nẵng hỗ trợ chữa trị các ca bệnh nặng dính Covid-19

Chùm ảnh: Một ngày bận rộn của đội ngũ y bác sĩ BV Đà Nẵng trong khu phong tỏa - Ảnh 6.

Tận tình công việc chuyên môn

Chùm ảnh: Một ngày bận rộn của đội ngũ y bác sĩ BV Đà Nẵng trong khu phong tỏa - Ảnh 7.

Hội ý để chữa trị những ca bệnh nặng

Chùm ảnh: Một ngày bận rộn của đội ngũ y bác sĩ BV Đà Nẵng trong khu phong tỏa - Ảnh 8.

Tận tình phẩu thuật cho bệnh nhân

Chùm ảnh: Một ngày bận rộn của đội ngũ y bác sĩ BV Đà Nẵng trong khu phong tỏa - Ảnh 9.

Khó khăn vất vả nhưng chung tay chống Covid-19

Quỳnh Châu