Sáng 17-6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã chủ trì Hội nghị Quân uỷ Trung ương lần thứ nhất công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định các nhân sự tham gia Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm, xác định chủ trương, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ - Ảnh 1.

Cùng dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Thượng tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Uỷ viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và các đại biểu.

Tại phiên họp, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị, khóa XIII chỉ định các nhân sự tham gia Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 người; Thường vụ Quân ủy Trung ương gồm: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 2015-2020, Quân ủy Trung ương luôn gương mẫu, đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc, có nhiều đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và các mục tiêu, chủ trương lớn về quân sự, quốc phòng mà Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra với nhiều thành tựu nổi bật là: Quân ủy trung ương đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đã tham mưu ban hành nhiều chiến lược, đề án rất quan trọng, góp phần phát triển tư duy lý luận, hoàn thiện đường lối, nghệ thuật quân sự, hệ thống chính sách pháp luật về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ với các đồng chí Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ mới cần ý thức sâu sắc về trọng trách của mình, vững vàng, kiên định, đoàn kết, thống nhất cao, giữ vững nguyên tắc, có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, tư duy sắc sảo, nhạy bén với cái mới, gương mẫu, nói đi đôi với làm, xây dựng quân đội tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu, lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Quân uỷ Trung ương do Bộ Chính trị chỉ định, gồm một số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương công tác trong Quân đội và một số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương công tác ngoài Quân đội, đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương mà thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tổng Bí thư là Bí thư Quân uỷ Trung ương.

Quân uỷ Trung ương nghiên cứu đề xuất để Ban Chấp hành Trung ương quyết định những vấn đề về đường lối, nhiệm vụ quân sự và quốc phòng; lãnh đạo mọi mặt trong Quân đội.

Những hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị Quân uỷ Trung ương lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025 (Ảnh: TTXVN):

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Quân uỷ Trung ương lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ - Ảnh 4.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ - Ảnh 5.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ - Ảnh 6.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ - Ảnh 7.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang tại Hội nghị Quân uỷ Trung ương lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ - Ảnh 8.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ - Ảnh 9.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ - Ảnh 10.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định các nhân sự tham gia Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: VGP

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ - Ảnh 11.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Phan Văn Giang và các đại biểu tại hội nghị

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ - Ảnh 12.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ - Ảnh 13.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đại biểu chụp ảnh chung với các đồng chí Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ - Ảnh 14.
B.T.V - Ảnh: TTXVN