Sáng nay 31-1, tại Trụ sở Ban chấp hành Trung ương Đảng ở Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Sau đây là những hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII:

Chùm ảnh: Trung ương khóa XIII họp bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư - Ảnh 1.
Chùm ảnh: Trung ương khóa XIII họp bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư - Ảnh 2.
Chùm ảnh: Trung ương khóa XIII họp bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư - Ảnh 3.
Chùm ảnh: Trung ương khóa XIII họp bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư - Ảnh 4.
Chùm ảnh: Trung ương khóa XIII họp bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư - Ảnh 5.
Chùm ảnh: Trung ương khóa XIII họp bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư - Ảnh 6.
Chùm ảnh: Trung ương khóa XIII họp bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư - Ảnh 7.
Chùm ảnh: Trung ương khóa XIII họp bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư - Ảnh 8.
Chùm ảnh: Trung ương khóa XIII họp bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư - Ảnh 9.
Chùm ảnh: Trung ương khóa XIII họp bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư - Ảnh 10.
Chùm ảnh: Trung ương khóa XIII họp bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư - Ảnh 11.
Chùm ảnh: Trung ương khóa XIII họp bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư - Ảnh 12.
Phạm Văn Thế